Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


František Teplý: Prčice

[Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XX, str. 592-593]

Prčice, městečko v Čechách, v hejtmanství sedlčanském, okr. sedleckém, má 134 domů, 960 obyvatel českých, 2 německé (1890), farní kostel sv. Vavřince, 4třídní školu českou a soukromou něm. žid., poštu, dva mlýny a 4 výroční trhy. Alod. statek (1184,05 ha) se zámkem, dvorem drží Karel ryt. z Eisensteina se sleč. Alžbětou z Eisensteina. Na přímluvu Adama Voračického z Paběnic Rudolf II. (v letech 1571 a 1576) povýšil Prčici na městečko, uděliv jí zároveň rodinný erb přímluvcův: štít rozdělený na čtyři čtvrti, z nichž první a čtvrtá jsou modré, druhá a třetí bílá; nad helmem pak spatřují se dvě křídla střídavě rozdělená barvou bílou a modrou. - Na Prčici seděl ve století XII. Vítek z Prčice, v letech 1169-77 nejvyšší číšník českého krále a předek pánů z Rožmberka. Z potomků jeho Jindřich roku 1322 zaměnil Prčici za hrad Choustník. Roku 1390 Prčice prodána ryt. Bohuňkovi Vrchotovi z Vrchotic, který ji postoupil brzo Mikuláši z Landšteina na Borotíně. Roku 1533 Vilém Mracký z Dubé odprodal polovici zboží prčického Janu Voračickému z Paběnic a na Voračicích, kdežto druhá příslušela ke hradu Borotínu. Mikuláš z rodu toho zbavil se dílu prčického roku 1596 ve prospěch Alžběty Hodějovské z Hodějova, kteráž brzy potom, získavši i druhou polovici od Zdeňka Voračického (1599), postoupila celý majetek trhem Humprechtu Černínovi z Chuděnic. Ten roku 1612 přenechal Prčici Janu z Talmberka na Smilkově. Manželka Václava Viléma z T. Eleonora, ovdověvši roku 1697, držela Prčici do roku 1705. Potom v krátkosti vystřídaly se zde dvě vrchnosti: Ferdinand hrabě z Valdšteina, vlastně choť jeho Karolína, Václav Kinský ze Vchynic a Tetova. Roku 1725 ujal se panství Jan Malovec z Malovic na Proseči a Vojkově. Po smrti posledního Malovce Jana připadla Prčice Johanně Malovcové roku 1803, provdané za Karla Burku. Roku 1834 získal Prčici Antonín Oppelt, roku 1835 Václav ryt. Eisner z Eisensteina, v jehož rodě statek zdejší zůstává dosavad. Památkou českého stavitelství je zdejší farní chrám sv. Vavřince, stavba původně románská. Prčice jest rodiště Františka Paštěka, posléze arcibiskupa ve Lvově, jenž založil zde roku 1845 klášter milosrdných sester se špitálem a kaplí sv. Karla Bor. Fr. Teplý.

Zpět