Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Lubomír Hanel: První nález letní kolonie netopýra severního na Podblanicku

[Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 29/1988, str. 75 – 77]

Netopýr severní (Eptesicus nilssoni) je středně velký netopýr s délkou předloktí 37-44 mm a hmotností 8-17 g. Jeho srst je celkově tmavá s výrazným zlatým nádechem. Tento netopýr obývá velké území od Francie a Norska na východ až k pobřeží Tichého oceánu a jako jediný netopýr přesahuje na severu polární kruh. Jižní hranice není přesně známa, předpokládá se, že žije v horských oblastech většiny států jižní Evropy, v Asii, na Kavkaze a Zakavkazí. Ve střední Evropě byl zastižen do výšky 2000 m nad mořem. Zimuje v podzemních prostorech, jako jsou štoly, jeskyně, na zimovištích kolonie netvoří. Preferuje teplotu -2 až +6 °C. Za letní úkryty mu slouží různé štěrbiny, např. mezi komínem a střechou či pod střešní krytinou. (RYBÁŘ, 1974; BRINK 1975; PELIKÁN, GAISLER, RÖDL, 1979; HORÁČEK, 1986).

O výskytu netopýra severního v českých zemích se dovíme např. z prací FRIČE (1872), BAYERA (1894), HANÁKA (1958), HORKY (1967,

Netopýr severní

Mládě netopýra severního (Eptesicus nilssoni) nalezené 9. 7. 1987 v Ješeticích. Tento dokladový exemplář je uložen v depozitáři katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Snímek L. Hanel).

Str. 76

1983), BÁRTY, BEJČKA, TYRNERA (1973), RYBÁŘE (1974) a BEJČKA (1975).

9. července 1987 byla nalezena letní kolonie (odhadem 15 kusů) netopýra severního v obci Ješetice čp. 4 (JZ od Votic, okres Benešov, nadmořská výška 520 m). Netopýři byli zalezlí na půdě ve štěrbinách mezi komínem a střechou přímo v koruně střechy. Podle ústního sdělení L. Marka, bytem Ješetice čp. 4, sem netopýři přilétají v poslední dekádě v červnu a odlétají asi po měsíci. V kolonii byla hojná mláďata, takže lze předpokládat, že jde o kolonii samic zde vyvádějících své potomky. Netopýři byli na této lokalitě údajně pozorováni pravidelně již čtvrtý rok, odhadovaný počet jedinců v kolonii se pohyboval mezi deseti a dvaceti (netopýři byli minimálně vyrušováni). Počet jedinců v této kolonii souhlasí s rozmezím uváděným ANDĚROU a HORÁČKEM (1982) i HůRKOU (1983). Nadmořská výška této nové lokality je v rozmezí HůRKOU (1983) uváděném pro letní kolonie netopýra severního.

Nález v Ješeticích je prvním potvrzením letní kolonie netopýra severního ve středních Čechách. Dosavadní známé nálezy ze středních Čech pocházejí ze štoly v Modřejovicích (CHKO Křivoklátsko), kde byl 20.2.1981 objeven jeden samec a z Březnice (okres Příbram), kde byl 1.8.1984 v okapové rouře nalezen opět jeden samec netopýra severního.

Za determinaci druhu, zapůjčení literatury a poskytnutí nepublikovaných údajů děkuji RNDr. V. Hanákovi, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a za informace o kolonii L. Markovi z Ješetic.

LITERATURA

 • ANDĚRA M., HORÁČEK I. (1982): Poznáváme naše savce. — Mladá fronta, Praha, 1—256.
 • BÁRTA Z., BEJČEK V., TYRNER P. (1973): Eptesicus nilssoni (KEYSERLING et BLASIUS, 1839) im böhmischen Braunkohle-Abbaugebiet. — Myotis, Mitteilungsblatt f. Fledermauskundler, Bonn, 11: 34—36.
 • BAYER F. (1894): Prodromus českých obratlovců. — Alois Wiesner, Praha, 1—262.
 • BEJČEK V. (1975): Nález letní kolonie netopýra severního (Eptesicus nilssoni KEYSERLING et BLASIUS, 1893) v Javorníkách. — Lynx (Praha), n. s.,17: 7—9.
 • BRINK F. H. van den (1975): Die Säugetiere Europas. — Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 1—218.
 • FRIČ A. (1872): Práce zoologického oddělení pro přírodovědecké prozkoumání Čech. — Fr. Hřivnáč, Praha, 1—148.

Str. 77

 • HANÁK V. (1958): K rozšíření netopýra severního (Eptesicus nilssoni) v Čechách. — Sb. severočeského musea v Liberci, 1: 147—151.
 • HORÁČEK I. (1986): Létající savci. — Academia Praha, 1—156.
 • HůRKA L. (1967): Ökologische Beobachtungen in der Wochenstube von Eptesicus nilssoni KEYSERLING et BLASIUS, 1893 in des Tschechoslowekei. — Zool. listy, 2: 193—197.
 • HŮRKA L. (1983): Die bewertung des Vorkommens der Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) in Westböhmen. — Věst. čs. Společ. zool., 47: 31—45.
 • PELIKÁN J., GAISLER J., RÖDL P. (1979): Naši savci. — Academia Praha, 1—164.
 • RYBÁŘ P. (1974): Některé poznatky o zimování netopýrů rodu Eptesicus RAFINESQUE, 1820. — Lynx (Praha), n. s., 16: 61—68.

SUMMARY

The first discovery of the summer colony of northern bat in Central Bohemia

The discovery of the summer colony of the northern bat (Eptesicus nilssoni) on June, 9, 1987 in the village Ješetice (SW of the town Votice, 520 m above sea level) is described.

Zpět