Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Eva Hrubantová: Pohostinným Posázavím (Dohlížecí výbor pohledem obce)

[Družstevní noviny, časopis českého spotřebního družstevnictví, ročník XXXIX., číslo 35, ze dne 4. září 1984, str. 1 a 5]

U KOLÉBKY PŘI VÍTÁNÍ malých občánků do života. Na tradičním obřadu místního národního výboru v Miličíně je téměř vždy celý dohlížecí výbor s předsedkyní Ludmilou Doubkovou (první zleva). - (Foto archív Jednoty)

Cesta do Posázaví, převážně kolem lesů a strání, kdy míjíme i mnoho chat a chalup a kde vždy někde v údolí protéká známá řeka, připomíná ještě dny dovolených a víkendů. I menší hloučky turistů, chystající se k prohlídce místních historických památek a poté vyhledávající pohostinná místa, kde by si v příjemném prostředí odpočali.

Pohostinných míst je v této krajině víc, a to i díky Jednotě Benešov, která má restaurace, hotely, chaty i nákupní střediska a prodejny po celém okrese. My jsme navštívili větší obec asi s pěti sty obyvateli, Miličín. Podle dobrozdání odborníků má toto místo velmi zdravé, čisté ovzduší, a dá se snad srovnat s podnebím Šumavy. A tak zde můžeme vidět nejen domky starousedlíků, ale i mnoho stavení chalupářů z měst, pionýrský tábor a výletníky, kteří zatouží po nerušené přírodě.

Nepřijeli jsme ovšem do těchto známých končin jako turisté, abychom obdivovali hezkou krajinu a vymoženosti dnešních zvelebených obcí, ale za lidmi, kteří se o ně zasloužili a pokračují v dalších. Kromě funkcionářů místního národního výboru a vesnické organizace KSČ, kteří mají nejvíce úkolů a sledují akcemi ve volebním programu prospěch celé obce, se na nové výstavbě nebo adaptacích i na úpravách veřejných prostranství v Miličíně podílejí všechny složky Národní fronty. V současné době je to zejména rozsáhlejší vodovodní řad, kterému věnují mnoho brigád - už dávno si jej občané přáli.

Své slovo ve střediskové obcí má i Jednota Benešov. Již při příjezdu do Miličína upoutají každého velká písmena ve štítu družstevního hotelu - Česká Sibiř. Uvnitř najdeme prostornou jídelnu, formanku a salónek, ale i dvě ubytovny, jichž může využít celý autobusový zájezd. Vedlejší nižší budova je nákupní středisko Jednoty s potravinami, lahůdkami, mraženými výrobky, s textilem, látkami, obuví aj. Je to tedy vzhledem k počtu obyvatel dost ideální středisko nejdůležitějších služeb, ale používají je též kolem jedoucí motoristé na trase do jižních Cech, chataři a turisté.

Službami obyvatelstvu však práce spotřebního družstva nekončí. Jako společenská organizace je členem Národní fronty a i prostřednictvím základních volených orgánů - dohlížecích výborů při prodejnách na vesnicích se zúčastňuje veřejného života a všech společenských akcí. Zdejší dohlížecí výbor, jehož předsedkyní je dlouholetá funkcionářka Ludmila Doubková, plní tuto funkci na výbornou, jak vyplynulo i ze slov předsedy místního výboru Národní fronty Ludvíka Hodného:

„Ženy z dohlížecího výboru se zabývají veškerou činností v obci, jsou členkami i jiných složek Národní fronty, pracují nejlíp."

Uvážíme-li, že členek dohlížecího výboru v Miličíně je sedm a členů Jednoty již přes 360, má tu vlastně spotřební družstvo, alespoň co do počtu lidí, většinu. Jak jsme se dozvěděli později, není to jen členství formální, mnozí pracují velmi aktivně. Ale vraťme se ještě k práci dohlížecího výboru, který má také čestný název Mírový kolektiv.

Nechceme na tomto místě vyjmenovávat, jaké úkoly má dohlížecí výbor ve svém programovém plánu, když je přece plní více než na sto procent a jakých akcí se v obci

str. 5

DRUŽSTEVNÍ HOTEL ČESKÁ SIBIŘ Jednoty Benešov s restaurací a nákupním střediskem - objekt, který převzal dohlížecí výbor v Miličíně do socialistické péče - je velmi dobře udržovaný. (Foto archív Jednoty)

zúčastňuje, když nechybí snad vůbec nikde. Všimněme si jen, že má na starosti kontrolní činnost v šesti prodejnách a v provozovně veřejného stravování a ve všech zaměstnanci hospodaří bez mank, v pořádku odvádějí tržby a snaží se zákazníkům vyhovět, i když není vždy po ruce úplně všechno zboží, které by si zrovna přáli. K tomu přidejme, že členky DV mají už kolik let v socialistické péčí celý objekt hotelu Česká Sibiř s nákupním střediskem, kde dokázaly sehnat v místě řemeslníky pro drobnou údržbu, právě tak jako na výměnu střechy hotelu za novou.

Vedoucí hotelu Antonín Lejček, který obětavě pracuje v provozovnách již od založení spotřebního družstva, si práci dohlížecího výboru chválí:

„Naše restaurace je dost závislá na cestovním ruchu, denně podáváme obědy i večeře a největší provoz je o sobotách a nedělích. Údržba celého objektu a všechno, co členky dohlížecího výboru do provozovny pořídily - záclony, závěsy i obrazy - velmi zpříjemnilo hostům prostředí."

A proč všude tolik chvály? Dohlížecí výbor v Miličíně je totiž skutečně nejlepší - v socialistické soutěži dohlížecích výborů v celém okrese získal za rok 1983 první místo a i letos má vynikající výsledky v hospodářské i společenské činnosti. Členky DV - jednatelka Drahomíra Žbánková (poslankyně MNV), Zdena Malíková, Jaroslava Pohanová, Marie Kardová, Vlasta Zadáková a Zdena Poustecká se dovedou o práci podělil a ještě mají funkce v dalších složkách NF, ve sboru pro občanské záležitosti, dvě se věnují bezplatnému pečovatelství, patronátu nad základní a mateřskou školou i jiné veřejné činnosti.

Předsedkyně dohlížecího výboru a členka výboru Jednoty Ludmila Doubková, jinak ještě poslankyně MNV, předsedkyně základní organizace ČSZ a členka předsednictva Okresní mírové rady při naší malé besedě dodává:

„Kdybychom neměly tak dobrý kolektiv, nepracovaly úplně všechny a kdybychom neměly výbornou spolupráci s místním národním výborem a se složkami Národní fronty, pak bychom takové výsledky nemohly mít."

Jeden dohlížecí výbor v jedné obci - a podle slov všech funkcionářů, s nimiž jsme mluvili - velmi platný ve veřejné práci. V okrese Benešov je však mnoho obcí a v nich všude, kde jsou družstevní prodejny, pracují další dohlížecí výbory, starají se o dobré zásobování a o kulturní a společenské akce pro spotřebitele i jejich děti.

Jmenujme další nejlepší, které mají šanci zvítězit v příští soutěži. Jsou to dohlížecí výbory v Janovicích, Vlašimi, Čerčanech, ve Zbořeném Kostelci a možná odjinud ... Kritéria socialistické soutěže, což je pro dohlížecí výbory soutěž číslo jedna, nejsou snadná a je jich mnoho.

Zpět