Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


O "Vaňouru" neboli "Čertovu zubu" - pověst z okolí Jankova (okres Votice)
Sebral Vlastimil Osečanský

[Český lid, ročník XI (1902), s. 294.]

"Vaňour" neboli "Čertův zub" *) jest podivuhodná rostlina. Jest prý velice dobrá pro koně, a přinesena, v noci její hlíza mlaská, a ona sama se kroutí, pohybujíc se. Protože byla dobrá pro koně, byla vykopávána, ale to se mohlo díti pouze v noci Svatojanské. Jakýsi sedlák z nedaleké vesnice vypravil se do lesů, které se dříve u Jankova široko daleko rozkládaly, s čeledínem, chtěje vzácné této rostliny nakopati. Vzali s sebou svěcenou vodu, kočičkový proutek svěcený, černou slepici a motyku. V lese začali právě o půlnoci "Vaňour" neboli "Čertův zub" kopati, učinivše kol sebe dříve kruh pomocí proutku a svěcené vody. Tu pojednou počaly kolem nich jezditi ohnivé kočáry bez koní s ďábelským panstvem. Snažili se ďáblově pracující zajeti, ale svěcený kruh překročiti nesměli. Silně ale počali nahýbati kočáry dovnitř. Pracující ulekli se, ale šťastně vzpomněli si na slepici. Hodili ji mezi ně. Ďáblové kočáry narovnali a vrh nu vše se na slepici, roztrhali ji. V tom zazněla s věže jedna hodina s půlnoci. Ďáblové ihned se rozprchli se slovy: "Kdybyste nebyli kruh okolo sebe udělali a nám černou slepici nehodili, byli bychom vás zrovna tak roztrhali, jako tuto slepici."


*) Pozn. Muzea České Sibiře: "Čertův zub" je lidový název pro árón plamatý - Arum maculatum
Zpět