Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo: Přírodní památky a krásy Táborska

[nákladem Místní a okresní osvětová rada v Táboře, 1948, náklad 2000 výtisků, kresba: Marie Kroupová, tisk: Knihtiskárna Petr Frank v Táboře]

Kalvárie u Miličína

[Str. 44-45]: V srdci České Sibiře, takřka na severozápadním okraji městečka Miličína, nad státní silnicí z českého jihu k Praze vedoucí, vypíná se do výše 696 m n.m. táhlý, dnes z větší části zalesněný, vrch Kalvarie.

Jeho temeno zdobí pěkná barokní kaplička, k níž vede po úbočí z Miličína křížová cesta.

Podle pamětí starých rodáků bývala Kalvarie porostlá jen nízkou travou, na níž se pásávaly ovce, kdysi v kraji hojně chované.

V mohutných vrstvách obnažených rulových skal východní části temene Kalvarie vytvořila rušivá činnost vody a vzduchu několik opravdu pozoruhodných útvarů, které obyvatelé kraje velmi případně pojmenovali. Kromě "Skal u jezírka", poutá pozornost návštěvníků mohutný útes zvaný "Petrovská skála", dále "Miličínský štít" a hlavně "Miličínský lev", bizarní to skupina, upomínající na ležícího lva a nejkrásnější ze všech.

Skalní útvary miličínské Kalvarie nemají v České Sibiři obdoby. Je od nich nezapomenutelný pohled do lesnatého jihočeského kraje, na památný Blaník, kopce středních Čech a Českomoravské vysočiny, i na modravá pásma Šumavy, byť dnes místy poněkud zastíněný na úbočí dorůstajícím smrkovým lesem.

Staré a památné stromy (kráceno)

[Str. 61]: Další památnou lípou kraje je překrásná "Váňova lípa" (lípa malolistá - Tilia cordata Mill), stojící osamoceně u cesty ze zastávky Horní Borek do obce téhož jména. Její kmen se ve výši necelých 3 metrů nad zemí bohatě člení v mohutnou korunu o průměru 20 m. Objem kmene při zemi měří 3.90 a v prsní výši 3.20 m. Strom, o jehož kráse nelze ani pochybovat, se těší přízni nejen majitele F. Váni, rolníka v Horním Borku č. p. 8, ale i všech obyvatelů z celého kraje; je ozdoben obrázkem Pražského Jezulátka a všechna procesí z kraje ubírající se na Sv. Horu, se tu zastavují.

[Str. 66]: Podobným dojmem působí "Panský dub", dub letní - Quercus robur L., na hrázi Panského rybníka v Českém Záhoří u Miličína. Kmen, mající u země 5 m, v prsní výši 4.40 m, se ve výši 2.10 m nad zemí člení v bohatou korunu. Je asi 200 let starý.

[Str. 67]: Tak jasan ztepilý - Fraxinus excelsior L. na návsi v Žibkově na Miličínsku má při zemi 6.60 m a v prsní výši 3.80 m v obvodu; jeho kmen ve výši 6 m nad zemí vytváří krásný, pravidelný dvoják. Patří mezi nejmohutnější jasany v Čechách.

Vzácná květena (kráceno)

[Str. 73]: Dřípatka horní - Soldanella montana Mikan. Význačný evropsko-alpínský*) prvek naší květeny, dosahující v okolí Miličína na Táborsku svého nejsevernějšího výskytu. Roste v lesích celého území, porůznu roztroušena (Planá nad Luž., Tábor, Turovec, Choustník, Hor. Hořice, Miličín, Budislav).
*)Rostliny evropsko-alpínské jsou význačné pro vysoká pohoří evropská od Pyrenejí po Balkán, odkud zasahují až do Malé Asie.

Význačné nerosty na Táborsku (kráceno)

[Str. 78]: Nápadným a poměrně častým nerostem některých rul je granát, vyskytující se na př. u Horek, Miličína, Sudoměřic a j.

[Str. 81]: Černá až černohnědá odrůda turmalinu t zv. skoryl (složitý bórokřemičitan hliníku a železa) se objevuje v charakteristických sloupcovitých krystalech často dosti velkých nejen u Tábora, ale též u Miličína, Řepče, Makova, Jistebnice, Třemešné a všude tam, kde pronikají pegmatity. Porůznu byly nalezeny i jeho stébelné skupiny.

Zpět