Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Čeněk Habart: Lázně u Stupčic

[Ohníčky mládí, r. II. (1924-25), str. 103-105]

Asi 10 minut na severovýchod od železniční stanice Stupčic jsou na mírném návrší (596 m nad mořem) lázně dra Lad. Krouského, založené r. 1900. Hlavní budova, již z daleka viditelná, obklopena jest moderně zařízeným parkem ve výměře 5 ha: okrasné

str. 104

stromy a květiny ve skupinách a záhoncích i jednotlivě střídají se tu s keři, trávníky, výslunnými místy a stinnými zátišími. Tu a tam vyhlížejí ze zeleně stromů verandy a budovy pro různé hry i zábavy společenské. A milou, prostou tu krásu přírodní obklopují s jedné strany stinné lesy, které se od parku táhnou podél Mastníku na sever i k osadě Vestci, kdežto na všech ostatních stranách vysazeny jsou lázně slunci, aby svými paprsky pomáhalo léčiti. A ticho tu; jen občas zahučí vlak, když se žene kolem k Táboru a ku Praze, nebo zapískne v dáli parní stroj. Ale vlak zmizí jako přízrak a opět je tu klid, ničím již nerušený.

Stupčické lázně hojně jsou vyhledávány po cely rok, i v zimě: jdou sem nemocní, kteří potřebují lékařského ošetření, svěžího vzduchu, klidu a blahodárného sportu zimního; jezdí tu na lyžích, bruslích, rohačkách a na saních v parku i v lese. Nejvýznačnější předností těchto lázní jest jejich útulnost: neoslňují nádherou, ale přímo lákají svou milou jednoduchostí a prostotou, nahražujíce četným nemocným rodinnou domácnost. Všichni hosté scházejí se ve společné jídelně, v níž jakož i v parku často pořádají nenucené zábavy rodinné.

Lázně zařízeny jsou pro léčení slatinným bahnem, masáží, švédskou gymnastikou, vodou, sluncem, parou, kyselinou uhličitou

str. 105

a elektřinou. Zvlášť úspěšně se tu léčí, kdo přestál těžkou chorobu neb operaci a potřebuje dalšího ošetřování a klidu; pak chudokrevnost, cukrovka, dna, revmatismus, choroby plic, jater, ústrojů zažívacích, míchy a nervů a j. Snad není nemoci, aby zde léčena nebyla.

V lázních stupčických hledal lékařské pomoci a klidu též slavný náš básník Jaroslav Vrchlický, když těžce onemocněl. I jiní znamenití mužové, jako Vojan a předseda „Národního shromáždění" Tomášek byli tu lázeňskými hosty.

Zpět