Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


[Nekrolog MUDr. L. Krouského, ředitele sanatoria ve Stupčicích]

[Kraj kalicha, r. VII (1930), č. 4, str. 50, nepodepsáno]

Úmrtí. V Pražském sanatoriu v Podole zemřel dne 1. listopadu 1929 u věku 63 let MUDr. Ladislav Krouský, obvodní a železniční lékař, ředitel a spolumajitel sanatoria ve Stupčicích u Tábora. Před lety působil jako lékař v Borotíně, kde byl činným ve spolku ochotnickém. Potom odešel do uhelného revíru ostravského, ale vrátil se opět do naší krajiny, kde jím založený ústav bude trvalou jeho památkou. Obětoval život svůj blahu trpících, neznaje téměř únavy ani oddechu. Byl ušlechtilého srdce a osobní vlastnosti jako člověka i jako lékaře získaly mu přímo populární úctu a přízeň. Jako majetník oblíbeného sanatoria stupčického se svojí oddanou chotí prokázal nesčetná dobrodiní těžce churavým, kteří hledali v jeho útulně rodinném ústavě zdravotním pomoc a útěchu. Léčili se zde zejména básník Jaroslav Vrchlický, mistr Josef Šmaha, básník Antonín Sova, spisovatelka Růžena Svobodová, poslanec inž. Neuman a j. v. Ve válce jako vojenský lékař prokázal mnohá dobrodiní nejen nemocným vojínům, nýbrž i těm, kdož se naň s důvěrou obrátili. Byl z Prahy převezen do Střezimíře a pohřben v rodinné hrobce. Čestná mu pamět!

Zpět