Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Borotín
[str 9 až 11]


Schaller, XIV., 153; Sommer X., 70; Trajer, Beschreib. 638; Vlasák, Okr. Sedlecký 118; Sedláček, Místop sl. 47.


KOSTEL NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, původně gotický, vyhořel r. 1863, načež obnoven.

str. 10

Presbytář gotický, původní: pět stran pravidelného osmiúhelníka a jedno obdélníkové klenbové pole. Výška 6,55 m. Klenba opatřena žebry, jež počínají se 4,19 m od země. Patky klenbových žeber tvoří samy konce žeber kuželovitě sříznuté; toliko u žeber za oltářem jsou oblé patky o dvou ústupcích bez ozdob. Vítězný oblouk do špice klenutý, 5,52 m vysoký. Ve třech oknech presbytáře gotické kružby (obr. 12).

Do sakristie vede gotický vchod do špice sklenutý 1,85 m vys., při vnějších hranách šikmo sříznutý.

V levé zdi lodi gotický portál 2,45 m vys., 1,78 m šir., do špice sklenutý, na vnějších hranách šikmo sříznutý.

Křtitelnice cínová spočívající na třech nohách (lví hlavy přecházející v tlapy, jež v drápech kouli svírají); na prostém kotlíku dvě (původně tři — jedna chybí) andílčí hlavinky dole v akantový list vybíhající (obr. 13.).

str. 11

HRAD v rozvalinách. Zbytky zdiva bez architektonických ozdob, jež vesměs již vzaly za své. Viz zevrubný popis a půdorys v Sedláčkových »Hradech« VII., 196 a 197 (obr. 14.).


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět