Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Buchov
[str. 11]


Vlasák, Okr. Vot. 73.


TVRZIŠTĚ obklopené rybníkem. Tvrz v XV. stol. připomínaná beze stopy zanikla.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět