Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Jetřichovice
[str. 41 až 42]


Schaller o. c. VIII, 204. — Sommer XVI, 161. — Vlasák, Okr. Sedlecký. 57 sq.— Ottovy Čechy VIII, 66—67.


ZÁMEK, původně zcela prostá jednopatrová budova chudé barokní výstavnosti, umělecky úplně bezvýznamná, byla v prostředku tohoto století po anglicku zgotisována.

Z bohaté kdysi umělecké sbírky po smrti posledního majitele Jana Kaňky († 1865) dostalo se odkazem 19 obrazů sbírce Rudolfinské v Praze (mezi nimi zastoupeni jsou mistři: Petr Bout, Dierick Bouts, Brueghel, Cranach, Furini, Holbein aj.). Ale i nyní ještě dosti obsáhlá obrazárna chová mnohé cenné malby na plátně, plechu, i porculánu. Zvláštní zmínky zasluhují velké obrazy: »sv. Jan Křtitel«, »Dobytí Troje«, »Zkáza Sodomy«, »Rodina Páně«, jakož i dvě krásné krajinomalby, patrně hollandského původu.

str. 42

Z hojného nábytku uvádíme zrcadlo v barokně řezaném rámci prokládaném zrcadlovými destičkami, do nichž jsou vbroušeny různé ornamenty; zrcadlo empirové, jehož lištnový rám ozdoben jest drobnými, na dřevě malovanými obrázky.

V rozsáhlém parku, nyní po anglicku upraveném, stojí po různu pěkné pískovcové sochy z konce min. století, rázu Platzerova: »Herkules« v životní velikosti výborně modelovaný, personifikace »Zimy« — stařec s krápníkovými vlasy a svazkem polének — jakož i četné hravé putti.

Opodál (východně od zámku) stávala od počátku XVIII. stol. KAPLE BOLESTNÉ P. MARIE, r. 1854 zbořená, na jejímž místě vystavěna kaple nová. Z původního kostelíka zachoval se toliko oltářní obraz na dřevěné desce půlkruhové, 2 m vys., 1,75 ví šir., malovaný: P. Maria bolestná vznáší se sedíc na oblacích, kolem ní postavy čtrnácti sv. Pomocníkův. Slušná, značně zapustlá práce nesignovaná, z konce XVII. stol.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět