Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Nedostatek léčebné péče v Miličíně

[in: Náš kraj, ročník XIV, 19.3.1936, podespáno V.]

Městečko Miličín ležící na rozhraní téměř 3 okresů vožického, votického a táborského, jest již ode dávna takovou odstrčenou popelkou, na kterou se nikdy nedostává. V poslední době nemá ani lékaře.

Bývalý státní obvodní lékař MUDr. Ladislav Dědina oznámil hned v červenci min. roku okresnímu úřadu v Táboře, že se vzdává svého místa, a jeho nástupcem jmenován byl úředně MUDr. Šťastný v Mladé Vožici. Tento stav trvá podnes. S hlediska okresního úřadu zdá se býti toto opatření snad dostatečným, ale jak to vypadá v praxi, lze nejlépe posouditi dle toho, že Miličín i přiléhající k němu obvod jest nyní odkázán na lékaře v místě 13 km vzdáleném, kam žádné železniční nebo autobusové spojení odtud není.

Miličín má také jenom jednu porodní asistentku, která když musí odejíti k porodu do vesnice, nemá nikoho, kdo by ji zastoupil. Snad by se věc při dobré vůli nechala řešiti tak, že by odstupující obvodní lékař nebyl sproštěn svého místa dříve, dokud by za něho nenastoupil jiný a aby řízení s obsazováním uprázdněného místa nešlo takovým hlemýždím tempem.

V době noční nedá. se ani nikam telefonovati a těžko se domysliti, jak by to vypadalo při nějakém těžkém úrazu, nebo v případe nějakého neštěstí, kdy z pravidla nejvíce záleží na rychlé a odborné lékařské pomoci. A potom, proč se mají místní občané trmáceti 13 km do Ml. Vožice, když potřebují vystaviti úmrtní lístek, proč mají platiti lékaři za dnešních, beztak již dosti svízelných poměrů drahou cestu autem z místa tak vzdáleného .'

Toto jsou poměry, které snad by se daly omluviti někdy ve středověku, ale jak se na to máme dívati v době, kdy se pořádají různé akce jako „Péče o zdraví venkova", když se stále volá, co máme nezaměstnané inteligence a kdy lidé s akademickým vzděláním se ucházejí často i o místa sluhů? Co jsou nám platná všechna nařízení o ochraně obyvatelstva v případě leteckých útoků, když to hlavní, lékaře, tady nemáme. Jest třeba, aby příslušné úřady postaraly se co nejdříve o nápravu.

Zpět