Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Mitrovice Nové [dnes Přestavlky]
[str. 52 až 54]


Watterich, Handwörterbuch der Landeskunde des Königr. Böhm. 39 a násl. — Schaller VIII. 205. — Sommer XVI.—Vlasák. Sedlecko 42. sq. — Ottovy Čechy VIII, 66.


ZÁMEK, bohatá barokní budova, podle zápisu v makovici věžky nalezeného, r. 1736. dokončená, v rovině položená, rozsáhlým, po francouzském způsobu upraveným parkem obklopená. Jednopatrové průčelí oživeno uprostřed risalitem o jedno patro zvýšeným; po bocích křídla jednopatrová. Střechy mansardové, taškami kryté, hojnými vikýři s prohýbanými římsami, jakož i lucernová věžka uprostřed budovy dodávají celku značné malebnosti. Obdélníková okna zdobena jsou velmi pěkně profilovaným prohýbaným římsovím, na němž (v průčelí budovy) nasazeny jsou rozmanitě

str. 53

modelované barokní ženské maskarony. Přízemí hladce kvádrováno. Prostorný průjezd kryt ellipsovitou valenou klenbou na čtyřech pilířích spočívající. (Obr. 55.)

Vnitřní úprava až na nepatrné změny zachována dosud ve stavu původním.

Schodiště, prolamovaným kamenným zábradlím ohrazené, zdobí pěkné putti a vásy ze dřeva vyřezané. Nad ním, jakož i nad předsíní v prostředním risalitu, nápodobena jest z omítnutých prken kupolová klenba bohatou nástěnnou malbou dosti značné ceny umělecké okrášlená. Malba představuje bohaté sloupořadí, ballustrádou a vásami hojně zdobené, v jehož

str. 54

výklencích se spatřují četné allegorické sochy (personifikace jednotlivých dílů světa a pod.) Perspektiva správná, kolorit poněkud příliš sytý (zvláště červeň), což arci zavinila teprve později neumělá ruka restaurátorova.

V jídelně plochý strop ozdoben rovněž pěknou malbou (»Zeus žehná bohyni žní«), a štětcem nápodobenou stukkaturou.

Tamtéž kamna 4,00 m vysoká, baroková (polev nápodobuje zažloutlý a šedozelený mramor); skleněný lustr bohatě pracovaný.

Z nábytku zvláště vynikají:

dvě stejná zrcadla v bohatě řezaných, dřevěných, původně zlacených rámcích (obr. 56.), 1,75 m vys., 0,95 m šir.;

dva (stejné) hrací stolky s bohatou barokovou řezbou, a

dýhovaná baroková kredence s ozdobně tepaným zámkem (Faunova hlava v pěkném listoví, měkce podaná).

Četná sbírka českého lidového vyšívání (některé jihočeské pleny zvláště vynikají krásně sladěnými barvami i kresbou).

Pěkné skleněné pokály české práce ze XVII. a XVIII. stol.

Modrý talíř ze XVII. stol., velmi vkusně ozdobený, domácího původu.

Cínová konvice rytá (uprostřed rostlinného ornamentování obrázek císařovny v majestátu). Při porušené značce letopočet 167x.

Zámky u dveří mosazné jsou pěknou rozmanitě stilisovanou rytbou krášleny (obr. 57.).

V KAPLI, z pokojíku upravené, drobný oltářík, sličných rokokových tvarů, se soškou sv. Antonína.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět