Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Ze soudní síně [o odmítnutí dodání obilí pro vojenský erár pekařem Včelákem z Miličína]

[Národní politika, 31.12.1914]

Při rekvirování obilí. (Přečin dle § 300. tr. zák. a přestupky § 312. a 314. tr. zák. — Před trestním senátem krajského soudu v Táboře.) Okresní hejtmanství táborské uložilo městu Milčínu na základě § 28. zákona o válečných úkonech dávku obilí pro vojenský erár. K vůli rozvržení této dávky na jednotlivé poplatníky sestavila se obecní komise, v jejímž čele byl první radní Antonín Pelikán a jejímiž členy byli obec. výboři K. Fantiš, K. Vach a Jan Babor. Komise ta navštívila dne 30. října t. r. pekaře a hostinského Jana Včeláka, jemuž oznámila, že pro erár má dodati 10 metr. centů žita a 10 metr. centů ovsa. Včeláka překvapila poněkud velikost dávky jemu určené a jsa ve svém hospodářství letošními poměry tísněn, odvětil, že nemá ničehož. Byv pak Pelikánem upozorněn na zákonné předpisy, pronesl několik slov, ve kterých shledalo stát. zastupitelství přečin, naznačený v § 300. tr. zák. Před soudem se hájil Včelák tím, že výrokem svým nemínil se orgánu úředního dotýkati a že jen poukázal na svou finanční tíseň a nepřiměřenost dávky obilí vzhledem k rozměrům svých polností. Výslechem svědků Ant. Pelikána, Vácha, Babora, Včeláka ml. a J. Proška nevneseno bylo dostatečného světla v žalovaný delikt a proto senát za předsednictví p. vrchního rady Holmana Jana Včeláka z přečinu § 300. tr. zák. a přestupku § 314. osvobodil, avšak pro přestupek § 312. (urážky radního Pelikána jako úřední osoby) odsoudil jej ku vězení na 48 hodin, zostřenému 1 postem, kterýž trest vzhledem k sociálnímu postavení obžalovaného změnil v pokutu 20 korun. Veřejným žalobcem byl náměstek st. zástupce p. dr. Janke a obhájcem p. JUDr. K. Cikhart.

Zpět