Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Ruch volební: Z Milčína u Tábora

[Předvolební kampaň v Miličíně a Petrovicích před volbami do říšské rady v roce 1907, přednášky kandidáta České strany pokrokové („realistů“), učitele Emanuela Rosola z Nuslí]

[Čas, r. XXI, č. 130, 12. května 1907, s. 5.]

V neděli 5. května měl u nás voličskou schůzi pokrokový kandidát pan učitel Emanuel Rosol. Veliký sál „U zlatého slunce“ byl pln voličů a ti všichni odcházeli po skončení schůze v pevném úmyslu odevzdat svůj hlas pokrokovému kandidátu. Ještě nikdy nebylo našim lidem tak poctivě, stručně, ale zcela srozumitelně vylíčeno, kde hledat příčiny stálé bídy a útisků; voličové uznávali, že je p. učitel Rosol řádně seznámen s bolestmi a všemi poměry zdejšího volebního okresu; proto po jeho řeči dvě hodiny trvající a celé pozorně vyslechnuté, předsedající (člen obecního zastupitelstva, obchodník pan Čeněk Kraupner) panu kandidátovi děkoval a přál, by byl jako uznaně nejzpůsobilejší poslancem skutečně zvolen. Posluchači za poučení děkovali.

Téhož dne odpoledne konal pan kandidát Rosol schůzi voličů v nedalekých Petrovicích. I zde klonily se sympatie posluchačů k řečníku, když vešel již téměř ku konci p. starosta Dvořák z Nových Dvorů, známý zástupce agrárníků a důvěrný známý p. hraběte Deyma. Po ukončení řeči p. učitele Rosola přihlásil se k slovu a výsměšně vykládal, proč nezůstanou měšťáci doma - venkovanu, kdyby přišel do města, chtěje se stát jejich zástupcem, ani by dveře nestačily, jak by letěl; oni že budou si volit zase jen sedláka. Mezi jinými vytýkal, že si má učitel hledět školy, že jejich bolestem nemůže pomoc, ba ani rozumět. Pan kandidát řečníku věc tu důkladně objasnil. Ukázal na rolníky, kteří byli zástupci městského obyvatelstva na říšské radě a vypočetl odpůrci učitelské kandidatury ve straně agrární, dokládaje, že vystoupení páně starostovo není příliš slušné, když v celé své řeči ani slovem žádné strany se nedotkl. Posluchači uspokojeni řádnou tou odpovědí přáli p. Rosolovi mnoho zdaru a maně vzpomenuli, jak slabě obhájil se proti Dvořákovi p. Dr. Lang, když mu týž při řeči v Milčíně 28. dubna vytýkal, že za celou dobu svého poslanectví ničeho neudělal - již z toho vidět značně větší řečnické nadání pokrokového kandidáta a nikdo se nedá zmýlit ani doporučováním p. faráře Layera, který pro Dr. Langa svolal u nás v neděli 5. května důvěrnou schůzi, při níž však jeden účastník vřele se ujal p. učitele Rosola, ani rozeslanými výtisky Národní Politiky (5. května), v nichž se vypočítává (doslovně totéž četli jsme již dříve v klerikálně-argárnicko-staročeském týdeníku Táborský kraj), co vše p. Dr. Lang za dobu svého poslancování pro lid náš udělal.

Zpět