Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


[Arnoštovice po požáru prosí veřejnost o pomoc]

[Jiskra, pokrokový týdeník českého jihu a jihovýchodu. Vydavatel a odpovědný redaktor Josef Ležák v Táboře, roč. VI, č. 38, 16. září 1908]

Prosba k veřejnosti. Dne 8. září t. r. vypukl odpoledne v chudé obci Arnoštovicích zhoubný požár. Než se obyvatelé z prvního leknutí vzpamatovali, pět usedlostí stálo v jednom ohni a osm rodin učiněno žebráky. Shořelo všechno: obytná stavení, chlévy, kůlny stodoly, hospodářské nářadí a všechna letošní úroda. Nemáme co zasít do země, ani čím bychom obdělali pole, nemáme oděvu ani přístřeší v době, kdy mrazivá zima je přede dveřmi. Ve veliké bídě obracíme se ku veřejnosti a prosíme za podporu. Náš táborský kraj je pověstně chudý, není zde továren, průmyslových závodů a jedinou výživu skýtá nám naše chudá hrouda. I když jsou léta úrodná, stěží uhájíme skromné živobytí, lze si tedy snadno vysvětliti, jaká bída čeká nás nyní, kdy přišli jsme o všechno, kdy jen očazené komíny smutně trčí k obloze jako prsty prosebné ruky volající o pomoc. Protož vy šťastnější, kteří uchráněni jste byli pohrom živelních, vzpomeňte na nás a pomozte nám! Příspěvky peněžité i jiné přijímá farní úřad a obecni úřad v Arnoštovicích, pošta Smilkov.

Zpět