Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


František Lískovec: [Památkář v Miličíně roku 1943]

[Časopis turistů, r. LVI, č. 9-10, září-prosinec 1944, s. 153-154; vyšlo jako osmá podkapitola referátu „Rok jihočeského památkáře“.]

Vděčnou turistickou vycházkou je návštěva Miličína, starobylého městečka severně od Tábora, na bývalé kdys zemské stezce gmundské. O Miličíně napsal výstižnou monografii bývalý archivář jindřichohradecký P. František Teplý (Dějiny starožitného města Miličína a jeho okolí - V. Kotrba, Praha 1899). V Miličíně nalézáme hojné hluboké sklepy, kdysi právovárečné. Jsou podobny táborským, také někde ve skále tesané („lochy“) a patřily asi k nejstarším úkrytům a strategickému opevnění jako na Táboře. V okrsku nejstaršího osídlení, kde na výšině stával zprvu miličínský hrad, poblíž něho pozdější nocležní dům rožmberský a nakonec zámek kaplířovský a khuenburský, jsou dnes dvě sešlé jednopatrové budovy s málo znatelným opevněním - přesto však zajímavé. Tu a tam najdeme zazděné zbytky kamenné architektury, což je zásluhou citlivého stavitele p. Kraupnera. Ten i ve zdech vyrýsovanými barevnými nákresy, sgrafity, zvěčnil pohledy na různé dávnověké svědky lepších časů Miličína. A tu nás napadá, zda bychom my turisté v budoucnu neměli podniknout něco takového v Táboře nebo v městech odborů na památných budovách a místech, kde dřevěné tabule podléhají brzké zkáze. Pozoruhodná je prohlídka starobylého kostela a blízké kaple z doby baroka na památné Kalvarii (696 m),

153

vrchu, z něhož je daleký rozhled. Kostel je gotická stavba nejméně ze XIV. století s věží, kdysi obrannou tvrzí. Loď je baroková a náleží podle všeho již třetímu stavebnímu období tohoto chrámu. Na hlavním oltáři je Brandlova P. Maria, druhý Brandlův obraz (obrácení sv. Pavla) je špatnou opravou poničen. Totéž je s Brandlem v kapli na Kalvarii. Za oltářem je potlučený, kdysi krásný gotický sanktuář, po straně oltáře zničeno kamenné gotické sedile, pod kruchtou v rohu je rozvětvení žeber nějakého bývalého pilíře, jež slouží za sedadlo. Rovněž poškozena je i gotická ozdoba ostění hlavního vchodu. Celá stavba chrámu je nákladná, mohli ji podniknouti jedině Rožmberkové, jimž Miličín kdysi náležel.

Zpět