Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Lumír Hlaváč: Voticko

[Sportovní a turistické nakladatelství, Praha, 1957]

[obsah knihy]


Vymezení oblasti


str. 3

Hranice popisované oblasti jest na severu dána tokem řeky Sázavy až k jejímu soutoku s Želivkou, odkud směřuje rovně k jihu na Čechtice, Lukavec a pak na jihozápad na vrch Homoli. Z Homole zamíří na severozápad na Rašovice a po modře značené cestě 154 dosáhne železniční stanice Sudoměřice. Odtud se stočí opět na severozápad k železniční stanici Střezimíř, aby pak dále běžela po hřebeni Cunkovského hřbetu až k Veletínské myslivně. Pak tvoří hranici modře značená cesta 155 až do Obděnic, kde tuto úlohu převezme zeleně značená cesta 365 až k chatě Na onom světě, odkud běží hranice přímo k severozápadu podle modře značené cesty 162, dostihne Vltavy a podél jejího toku směřuje k severu k jejímu soutoku se Sázavou.

Celá popisovaná oblast patří do Pražského kraje s výjimkou okolí chaty Na onom světě, které patří do okresu Milevsko, a tedy do kraje Budějovického; stejně sem patří i okolí Homole. Jižní část oblasti zaujímá na západě okres sedlčanský a na východě okres votický. Východní část oblasti zaujímá okres Vlašim a severní část okres Benešov. Oblasti těchto okresů jsou prakticky v tomto průvodci popsány celé. Malý úsek oblasti mezi soutokem Sázavy a Vltavy patří okresu Praha-východ a oblast mezi sázavským klášterem v Černých Budech a Rataji patří do okresu Kutná Hora.

Celé území je zakresleno na 7 speciálních mapách s měřítkem 1 : 75.000, a to: 4053 Benešov, 4354 Kutná Hora, 4152 Příbram, 4153 Sedlčany, 4154 Vlašim, 4253 Tábor a 4254 Pelhřimov.

V systematické řadě turistických průvodců nyní vydávaných sousedí naše oblast na severu s číslem 20 — Dolní Posázaví, na západě s číslem 9 — Příbram, na jihu s číslem 8 — Táborsko, na východě s číslem 29 — Jindřichův Hradec a s číslem 27 — Horní Posázaví.


[obsah knihy]

Zpět