Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Lumír Hlaváč: Voticko

[Sportovní a turistické nakladatelství, Praha, 1957]

[obsah knihy]


Turistické možnosti


str. 59

Celá námi popisovaná oblast je turisticky zajímavá, a to jak krásami krajinnými, tak i zajímavostmi kulturními. Jest dosti hustě protkána sítí značených cest, které jsou KV ČSTV ve spolupráci s OV ČSTV udržovány v bezvadném pořádku.

Je samozřejmé, že největší příliv turistů do této oblasti je z Prahy a že jsou nejvíce vyhledávány ty oblasti, které mají nejvhodnější vlakové spojení.

S tohoto hlediska nejvíce vyhovuje údolí řeky Sázavy, kterým probíhá železnice, takže máme možnost kdekoliv turu započít a kdekoliv ji skončit, aniž musíme předem sestavovat pochodovou trasu, protože vlaky zde, zvláště o nedělích, jezdí velice často.

Druhou hlavní tepnou jest pak naše železniční trať směrem k jihu, Praha—České Budějovice. Celá trať značených cest probíhá od severu k jihu souběžně s touto tratí, takže i zde máme vhodnou možnost sestavit si výlet tak, aby jeho délka odpovídala našim možnostem. Kromě toho máme možnost kombinovat tury tak, že výlet započneme na hlavní trati a skončíme na některé stanici místní dráhy Benešov—Vlašim nebo Olbramovice—Sedlčany.

Krásně partie kolem Mladé Vožice již tuto možnost neskýtají a je třeba, abychom pro jednu cestu, zpravidla pro cestu tam, volili autobus. Pro cestu zpět použijeme buď hlavní trati, anebo trati Benešov—Vlašim. Stejně je tomu s oblastí kolem Louňovic a Blaníka, kde ovšem zdatní turisté mají možnost při jednodenním výletu použít pouze vlakového spojení. Je těžko projít jižní část naší oblasti a uskutečnit nádherný pochod Cunkovským hřbetem z Prahy za jeden den. Zpravidla bude nutno použít noclehu buď v Petrovicích, nebo u těch zdatnějších až Na onom světě, kde jest dostatečná lůžková kapacita.

str. 60

Povltaví, jedna z nejkrásnějších partií naší oblasti, dovoluje bohužel podniknout pěkný výlet jedině na 1½ dne a to ieště bude nutno pro oba směry použít autobusu. Snad se v tomto směru situace změní, až bude veřejnosti zpřístupněna nově stavěná železnice z Tochovic do Zbenických Zlákovic, která prozatím bude sloužit pouze k přepravě materiálu na nově budované vodní dílo Orlík.


[obsah knihy]

Zpět