Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Lumír Hlaváč: Voticko

[Sportovní a turistické nakladatelství, Praha, 1957]

[obsah knihy]


Přehled značených turistických cest s kilometráží - úvodní kapitola


str. 61

Všechny turisticky značené cesty Pražského kraje jsou očíslovány podle dřívějších celostátních směrnic, které však nejsou zcela v souladu s platnými směrnicemi, jež jsou uvedeny v příručce Značení turistických cest od Ing. A. Hubičky z r. 1956. V Pražském kraji je nyní číslování provedeno trojmístným číslem, při čemž červeně značené tratě mají čísla od 001 do 099, modře značené od 100 do 289, zeleně od 300 do 499 a konečně tratě se žlutým značením od 500 do 699. Podle jednotlivých barev jsou tratě očíslovány, a to zpravidla tak, že nižší čísla mají tratě nejdelší a nejvyšší pak patří nejkratším. Stejné číslo jako trať mají i směrovky a tabulky na ní vyvěšené. Každá trať má své východiště, které je vždy stejné a někdy leží i mimo naši oblast. Přesto je však pro úplnost uvedeno v našem soupise, a to proloženě. Po tomto vysvětlení bude čtenáři jasno, proč tratě nejsou číslovány běžně za sebou, jak tomu bývalo v jiných průvodcích.

Nyní ještě na vysvětlenou k přehledu. Za číslem trati, jež určuje zároveň i její barvu, je na prvém místě východiště. V hranaté závorce jsou čísla tratí, které z téhož místa vycházejí, v něm se křižují anebo končí. Tím má turista možnost nahlédnutím na uvedenou trať v přehledu zjistit, jaké má možnosti dalšího pochodu po značených cestách. Dále jsou uváděna místa, kterými trať prochází, a všechny křižovatky s ostatními značenými cestami. Za názvem nebo jiným určením místa je vzdálenost v km od místa předchozího a konečně v kulaté závorce celková vzdálenost z východiště. I u průchozích míst jsou v hranaté závorce uváděna všechna čísla tratí sem zasahujících. Má tedy turista možnost upravit si trať přechodem z jedné značky na druhou tak, aby odpovídala jeho schopnostem, možnostem a zálibám.


[obsah knihy]

Zpět