Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Lumír Hlaváč: Voticko

[Sportovní a turistické nakladatelství, Praha, 1957]

[obsah knihy]


Přehled značených turistických cest s kilometráží -
cesta 044


str. 63

Rozcestí 3 červ. pod Blaníkem [045, 373] — Louňovice p Blaníkem [026, 522] 1 — odbočka žluté u rybníka Strašík [522] 1,5 (2,5) — Libouň 1 (3,5) — Zvěstov [151] 2,5 (6) — Odlochovice

str. 64

[372] 2 (8) — Nosákov 2 (10) — Vlčkovice 2,5 (12,5) — Větrov [370] 3,5 (16) — Lysá 3 červená [028, 150] 0,5 (16,5) — Votice [028, 150, 370, 559, 563) 1,5 (18)

str. 102

Z Louňovic, kde na rozcestí tří červených značek naše červeně značená cesta začíná, jdeme nejprve po silnici, kterou brzo zaměníme za polní cestu, jež nás přivede do Libouně. Románská rotunda je vzácnou stavební památkou z druhé poloviny 12. století, naposledy důkladně opravenou roku 1957, kdy byl také proveden řádný průzkum stavby pracovníky ČAVU, při čemž byly pod mnoha vrstvami omítky uvnitř odkryty původní malby. Bohužel z románských stavebních detailů se nic nezachovalo. Okna byla vylámáním rozšířena i apsida uvnitř deformována z původní polokruhovité podoby několikanásobnou omítkou. Vnitřek však stojí za zhlédnutí. Klíče jsou uloženy u opatrovnice kostela pí Neradové, která bydlí vedle kostelíka. Bývalý zámek, prostá jednopatrová budova, je dnes používán pro účely JZD.

Ve Zvěstově, kterým dále procházíme, stojí přestavěný gotický zámek s renesanční věžičkou v průčelí. Zámek je však v tak

str. 103

špatném stavu, že přímo hrozí zřícením. Použivatelné části využívá místní JZD. Podél Zvěstovského potoka přijdeme pak do Odlochovic s pěkně udržovaným zámkem a zahradou. Zámek byl vystavěn na konci 18. století v novorenesančním slohu. Má dvě křídla a věž zdobenou cimbuřím. Arkády v přízemí jsou zaskleny. Do zámku vede vkusně zdobený vchod se znakem Zhorských ze Zhoře a Kronbergu. Před zámkem stojí kostelík z roku 1727, který rovněž nese nad vchodem znak Zhorských. Ze zámku byl v roce 1954 zřízen Domov důchodců. Z Odlochovic pak přejdeme do Nosákova a odtud pak sledujeme cestu císařských vojsk, která v roce 1645 odtud podle lesa postupovala vzhůru kolem rybníků do Vlčkovic. Zde na základech staré tvrze byl vystavěn v druhé polovině 18. století zámek, kterého se dnes používá výhradně pro hospodářské účely. Zajímavé jsou pseudorenesanční štíty na stodolách. Odtud pak přes malou obec Broumovice a Lysou dojdeme do Votic, kde naše značka končí.


[obsah knihy]

Zpět