Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Borotín (kolem 1910), Uměl. dopisnice akad. malíře K. V. Mutticha. Zbytky starého hradu, který náležel k prvotnímu zboží Vítkovců až do středu stol. XV, vévodí odlehlé krajině mezi Táborem a Sedlcem. Od počátku třicetileté války stálo toto sídlo opuštěné, ale v minulém století teprve dovršeno vandalsky to, co ruka minulosti neurvala. R. 1434 byl hrad vojskem Táborským marně dobýván.Koncem stol. XVI. vládli zde rytíři z Malovic a v době konfiskace koupila hrad pí. Polyxena z Lobkovic a spojila jej s panstvím Jistebnickým. Roku 1829 koupil panství i s pustým Borotínem šlechtic Jan Nádherný, hospodářský úředník dal ze zříceniny kamení získané k prodeji a i na stavbu dvora jej upotřebil, aby panstvo žádné škody nedošlo za to, že při svém povýšení do stavu rytířského přídomek "z Borotína" užívati smělo... (neprošlá)
Muzeum České Sibiře, Borotín,pohlednice
Sbírka Muzea České Sibiře


Zpět