Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Odlochovice (rok 1999) Odlochovice - okr. Příbram (?). Původně barokní zámek z 18. stol. přestavěn novorenesančně v r. 1892 do dnešní podoby. Brána do parku barokně upravená r. 1881 - Vstupní schodiště - Barokní zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1737. Vydáno pro Ústav sociální péče pro mládež. Vydavatel Press Foto. Foto: Miloš Nixbauer. (neprošlá)
Muzeum České Sibiře,  Odlochovice
Sbírka Muzea České Sibiře


Zpět