Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Miličín. Český místopis. (rok 2011) Vysoký kostel Narození Panny Marie v Miličíně s nápadnými opěrnými zdmi a hranolovou věží na jižní straně působí jako hrad. Byl postaven v letech 1380-1384. Tehdy měl dvě lodi, po úpravách v letech 1736 a 1754 byla okna na severní straně zazděna a interiér přestavěn. Zajímavá je i vnitřní výzdoba. Fresky zobrazující výjevy ze života Panny Marie jsou dílem Josefa Spitzera a F. A. Müllera. Pocházejí z roku 1754, v konci 19. století byly restaurovány. Výzdoba je především rokoková. Hlavní oltář má podobu svatostánku s anděly na stranách. Sběratelská edice pohlednic 0464. Foto J. Ebr.(neprošlá)
Muzeum České Sibiře,  Miličín
Sbírka Muzea České Sibiře


Zpět