Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Rodina Bachrachových z Petrovic (rok 1917)
Sedící dáma je matka paní Olgy Bachrachové rozené Steinschneiderové. V náruči drží nejmladší dceru paní Olgy Věru (provdána Váhalová). Před paní Olgou stojí její synové, starší Jiří a mladší Viktor. Vedle nich stojí jejich sestra Karola. K úplnosti rodiny na fotografii chybí manžel paní Olgy Dr. tech. Ing. Karel Bachrach. Bachrachovi koupili statek Petrovice od barona Peche v roce 1911.Vlastnili jej do zabavení ve prospěch Gestapa v roce 1943 a do konfiskace v roce 1947.V restituci po roce 1989 byl rodině navrácen (rodina nepřevzala zdevastovanou budovu zámku). Nyní se o statek rozdělili Jana Traplová (dcera Viktora Bachracha) a Václav Váhala (syn Věry Váhalové roz. Bachrachové). Správcem větší části statku je Ing. Antonín Váhala, synovec Věry Váhalové.
[Převzato z: http://www.steinschneider.com/biography/julbram.htm]
Muzeum České Sibiře, Miličín,Petrovice


Zpět