Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuJAROSLAV TŮMA,

varhaník, cembalista, hráč na klavichord a kladívkový klavír se narodil v roce 1956 v Praze. Vystudoval tamní konzervatoř u prof. Jaroslava Vodrážky a Hudební fakultu AMU u Prof. Milana Šlechty a Prof. Zuzany Růžičkové. Je nositelem prvních cen v soutěžích ve varhanní improvizaci v Norimberku v roce 1980 a v holandském Haarlemu v r. 1986. Dále je laureátem řady interpretačních varhanních soutěží, např. A. Brucknera v Linci v r. 1978, Pražského jara v r. 1979, J. S. Bacha v Lipsku v r. 1980 a mnoha dalších.

Bohatá koncertní činnost ho přivedla do většiny evropských zemí včetně Islandu, do USA, Japonska, Mongolska, Singapuru či Jihoafrické republiky.

V Praze uvedl J. Tůma v letech 1990 až 93 v jedenadvaceti koncertních programech kompletní varhanní dílo J. S. Bacha. Kromě moderních i historických varhan se zabývá také dalšími klávesovými nástroji, ať již originálními či jejich kopiemi, koncertuje např. na kladívkovém klavíru, cembale, varhanním positivu nebo klavichordu. Jeho repertoár zahrnuje skladby od mistrů renesance a baroka přes vrcholné romantiky až po skladatele soudobé, zejména české. S předními orchestry provedl mnohokrát např. varhanní koncerty G. F. Händela, F. X. Brixiho. K. B. Kopřivy, J. G. Rheinbergera, F. Poulenca, P. Hindemitha, aj., dále také cembalové koncerty J. S. Bacha či F. Poulenca. Spolupracuje též s řadou předních sólistů a komorních souborů.

Tůmova diskografie čítá přes padesát CD titulů, z větší části sólových. Pro firmu Supraphon natočil např. sérii „Historické varhany Čech". Mezi kompaktní disky oceňované odbornou kritikou patří Tůmovy projekty „bachovské", např. varhanní nahrávky Umění fugy a Varhanní mše či klavichordová nahrávka Dobře temperovaného klavíru. Pro firmu Harmonia mundi natočil Haydnovu klavírní verzi Sedmi posledních slov Vykupitelových na Kříži. V posledních letech zakotvil u vydavatelství Arta, mezi nejnovější vydané tituly patří např. varhanní chorály Bachovy Orgelbüchlein, komplet Rejchových fug pro klavír, dvojí verze Bachových Goldbergových variací na cembale a na dvou klavichordech, aj. Všechna tato vrcholná díla provádí i koncertně.

Kromě toho nahrál J. Tůma další četné snímky pro rozhlasové a televizní společnosti doma i v zahraničí. Byl autorem jedenáctidílného seriálu České televize o historických varhanách. Pravidelně připravuje pořady o varhanní i jiné klasické hudbě pro Český rozhlas. Je také autorem hudby k dokumentárnímu filmu Pavla Kouteckého Proměny Pražského hradu. Kompoziční činnost zaměřuje především na varhany, cembalo a klavichord, na CD nosičích firmy Arta vyšly i jeho varhanní improvisace.

Od roku 1990 J. Tůma působí pedagogicky na Hudební fakultě AMU v Praze a je často zván do porot mezinárodních varhanních či cembalových soutěží, např. v Norimberku, Lübecku, Haarlemu, Schläglu, Gdaňsku, Poznani, Praze, Opavě, atd. Své zkušenosti předává i na interpretačních nebo improvizačních mistrovských kursech v mnoha zemích včetně Japonska či Jihoafrické republiky.FRANTIŠEK NOVOTNÝ,

(nar.1964 ve Znojmě) studoval houslovou hru na brněnské konzervatoři (prof.B. Kotmel st.), na JAMU (prof.B. Smejkal) a u předních virtuosů a pedagogů Zakhara Brona a Viktora Treťjakova. Vítězství, laureátské tituly a zvláštní ocenění obdržel ve více než dvaceti soutěžích (PJ, Moskva, Janov, Tokio...). Je nositelem ceny italské rozhlasové a televizní společnosti RAI a medaile H. Wieniawského. Svůj mimořádně široký repertoár (čítající např. více než padesát titulů s orchestrem) uplatňuje ve spolupráci s předními českými i zahraničními symfonickými tělesy, koncertuje na významných pódiích evropských zemí, Japonska a Spojených států amerických. Realizuje nahrávky CD pro zahraniční i naše firmy, spolupracuje s řadou rozhlasových a televizních společností. Působí také jako docent houslové hry na Hudební fakultě JAMU, pravidelně učí i na mistrovských kurzech. K jeho nejvýraznějším uměleckým aktivitám posledních sezón patří např. koncerty s ČF, uvedení Koncertu pro housle, klavír a 13 dechových nástrojů Albana Berga se S. Milsteinem a L. Peškem na Pražském jaru, hostování na festivalu v salcburském Festspielhaus, festivalový koncert s velšským BBC Symphony Orchestra na Moravském podzimu. Na jaře 2008 v Praze pokřtil s Jiřím Bělohlávkem české vydání jejich společného CD s Brahmsovým houslovým koncertem a Beethovenovým Trojkoncertem, které před časem realizovali pro prestižní japonskou společnost RCA Victor. Prezentace dalšího nového CD (Mozart, Saint-Saëns, Grieg) proběhla v rámci japonského turné (červen 2008).


Oba hudebníci koncertovali v miličínském kostele dne 29.8.2008 - viz tento plakát