Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu


Pomáhat a chránit (2.2.2009)

Práce u Policie České republiky a samotný výkon policejní služby je velmi náročné a zodpovědné povolání. Proto policie klade vysoké nároky na nové uchazeče.

Úkolem příslušníka Policie České republiky je především chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob a preventivně působit proti trestné činnosti.

Policie České republiky nabízí uplatnění především v uniformované složce policie. Noví policisté jsou zařazováni pro výkon u služby pořádkové policie nebo dopravní policie. K ostatním službám policie jako je kriminální služba, ochranná služba a další jsou zařazováni policisté, kteří splňují stanovenou dobu trvání služebního poměru, minimální stupeň vzdělání, speciální požadavky pro převedení a absolvují odbornou přípravu.


Informace o zaměstnání u Policie ČR najdou občané především na internetové stránce MV ČR - www.nabor.policie.cz. Na ní mohou získat přehled o základních policejních činnostech, podmínkách přijetí do služebního poměru, jeho výhodách, a také o možnostech budování kariéry nebo získání či rozšíření svého vzdělání.

Podrobnější informace mohou občané také získat buď osobní návštěvou v sídle bývalého ředitelství policie v Čechově ulici v Benešově, nebo u benešovské personalistky na telefonních číslech: 974 871 400 nebo 725 705 160.


Tisk. mluvčí nprap. Zuzana Stránská při pohovoru se zájemci o službu u policie
Foto: Tisk. mluvčí nprap. Zuzana Stránská při pohovoru se zájemci o službu u policienprap. Zuzana Stránská
Preventivně informační skupina Benešov