Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuObecní úřad Miličín -
návrh rozpočtu na rok 2009 - příjmy:

Daňové příjmy tř.1 v tis. Kč

Daň z příjmu FO ze ZČ 1.250,--

Daň z příjmu FO z podnikání 200,--

Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100,--

Daň z příjmu právnických osob 1.900,--

Daň z příjmu právnických osob za obce 143,43

Daň z přidané hodnoty 2.600,--

Daň z nemovitostí 570,--

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 380,--

Poplatek ze psů 19,--

Správní poplatky 60,--

Poplatek za užívání veřejného prostranství 1,50

Poplatek za provozovaný výherní automat 60,--

Celkem 7.283,93


Nedaňové příjmy tř.2

Lesní hospodářství - příjmy z poskytování služeb a výr. 450,--

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 1,--

Vodní hospodářství - příjmy za poskyt.služeb-vodné 600,--

Vodní hospodářství - příjmy z pronájmu rybníků 6,--

Činnosti knihovnické - čtenářský poplatek a internet 7,--

Všeobecná ambulantní péče - příjmy z pronájmu nemovit. 9,4

Stomatologická péče - příjmy z pronájmu nemovit. 3,61

- příjmy z pronájmu věcí movitých 11,4

Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu nemovitostí 31,--

Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu 25,--

Pohřebnictví - hřbitovní poplatky za služby 10,--

- pronájem pozemků 3,--

Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků 200,--

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu – smlouvy 90,--

Činnost místní správy - příjmy z pronájmu nemovit.(T-mobile) 60,--

Příjmy z úroků 50,--

Příjmy z dividend 10,--

Celkem 1.567,41

Kapitálové příjmy tř.3 --


Přijaté transfery tř. 4

Neinvestiční přijaté dotace ze SR (žáci,výkon st.správy) 201,4

Neinvestiční přijaté dotace od obcí 210,18

Celkem 411,58

Mezisoučet 9.262,92

Zůstatek fin. prostředků na ZBÚ k 31.12.2008 5.915,13Celkem 15.178,05
Vypracoval.: Podzimková


Zíka Jiří, starosta obceVyvěšeno: 9.2.2009

Sejmuto: 25.2.2009