Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Miličín
okres Benešov oznamuje,

že přijímání (zápis) k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy

pro školní rok 2009/2010

se koná ve dnech 23. a 24. března 2009.


Vyzvednutí přihlášky spojené se dny otevřených dveří se uskuteční v době
od 13,00 do 16,00 hodin v Mateřské škole Miličín, ul. Kaplířova 170.

Přijímání (zápis) se uskuteční obdržením přihlášky, kterou odevzdáte řádně vyplněnou a potvrzenou ve stanoveném termínu.

Přijímání se týká i dětí, které nastoupí do MŠ během školního roku.

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy jako příslušný správní orgán v zákonné lhůtě písemnou formou.


V Miličíně 6. 3. 2009
Věra Maršálková, ř.š.