Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuŘidiči, pozor na zvěř! (12.8.2009)

Se stále stoupajícím počtem motorových vozidel dochází častěji ke střetu s volně žijící zvěří. Kolize aut se zvěří jsou řidiči hlášeny během celého roku. Policisté na Benešovsku každoročně evidují přes sto takových případů.


Kritickými místy jsou silnice procházející lesními úseky, přes které zvěř migruje za potravou do polí na okrajích lesů. Ke střetům se zvěří dochází ve večerních a nočních hodinách, v ranních hodinách pak při návratu na klidná stanoviště, kde přečkává denní dobu trávením přijaté potravy.


Samotné krajnice silnic se v době sklizně zemědělských plodin stanou pro zvěř přitažlivé poztráceným obilím, které jí slouží jako potrava. Většinou se jedná o málo přehledné úseky silnic v zatáčkách, kde setrvačností dojde ke spadnutí přepravovaného nákladu z vozidla a tím k vytváření míst, kde pak dochází ke střetu aut se zvěří.


V podzimních měsících dozrávají plody na stromořadích kolem silnic a zemědělci sklízí různé plodiny z polí. Zvěř ve spadaných a zanechaných plodech nalezne zdroj lákavé potravy a tím, že se pohybuje na okrajích silnic, vzniká také nebezpečí jejího střetu s vozidly.


Další nebezpečí zvěři hrozí, když se na silnicích pohybuje v době, kdy jsou komunikace ošetřovány chemickými prostředky, tedy v době námraz a sněžení. K ošetření se používá drcená kamenná sůl, minerální látka, kterou zvěř potřebuje ke své výživě. Pokud ji však zvěř v přirozené podobě nemá, nebo není-li jí podána myslivci, získává ji právě pohybem na okrajích silnic.


Pod koly aut pak může skončit zvěř, kterou mohou vyplašit houbaři, turisté nebo volně pobíhající psi. Rovněž tak lidé jezdící na motorkách a čtyřkolkách, kteří nerespektují zákazy vjezdu do lesa.


V místech, kde jsou umístěny dopravní značky „pozor zvěř“, by měl řidič přizpůsobit rychlost jízdy tak, aby byl schopen v případě spatření zvěře zastavit nebo rychlost jízdy snížit, aby následky střetu nebyly tak veliké.


Pokud dojde ke srážce vozidla se zvěří, jsou řidiči povinni nehodu ohlásit policistům. Ti pak vyrozumí příslušné myslivecké sdružení, které zajistí odvoz mrtvé zvěře z místa události. Pokud však řidič sraženou zvěř z místa nehody odveze a ponechá si ji, jeho jednání může být hodnoceno jako trestný čin krádeže.


Jak předcházet srážkám vozidel s volně se pohybujícími zvířaty? Bohužel, žádný recept neexistuje. Je prostě nutné dbát zvýšené opatrnosti při řízení vozidla a jízdu vždy přizpůsobit okolnostem v daném místě, obzvláště pak tam, kde je umístěna dopravní značka upozorňující na zvěř.nprap. Zuzana Stránská