Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu


OBEC MILIČÍN

zveřejňuje

v souladu s ustanovením odst. 1 § 39 z.č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších platných předpisů


záměr obce prodat podíl nemovitostí

Záměr schválilo Zastupitelstvo obce Miličín usnesením č.6/2009

Popis nemovitostí:
  1. 3/118 podílu hájenky „Čichovka“ – budova čp. 134 a 3/118 podílu st. pč. 173 (794 m2) vše v katastrálním území Vrchotovy Janovice.
  2. K nemovitostem je uzavřena platná nájemní smlouva na dobu neurčitou.

Stanovené podmínky pro podání nabídek:
  1. Zájemci se k uvedenému záměru mohou vyjádřit a předložit své nabídky do 20. listopadu 2009.
  2. Veškeré náklady spojené s prodejem podílů uvedených nemovitostí hradí kupující.
  3. Písemné nabídky je možno podávat na adresu: Obecní úřad Miličín, Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín
  4. Případné dotazy zájemcům zodpoví starosta obce Miličín – p. Zíka Jiří na telefonním čísle 317 802 260 nebo 724 900 528

Zíka Jiří
starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 26.10.2009
Sejmuto z úřední desky: