Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín,
konaného dne 4.11.2009

Přítomni: p. Zíka, p. Hašek, p. Pohan, ing. Trefil, p. Fiala, pí. Vaňková, pí. Slabá-Janoutová, pí. Smrčinová

Omluven: p. Trefil J.

Zapisovatel: pí. Smrčinová

Ověřovatelé zápisu: p. Fiala, p. Pohan


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Pozemky
 3. Úprava rozpočtu r. 2009
 4. Diskuze
 5. Závěr

 1. Zasedání ZO zahájil starosta obce p. Jiří Zíka
 2. Zapisovatel – pí. Smrčinová – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
  Ověřovatelé zápisu – p. Fiala, p. Pohan – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 3. ZO odsouhlasilo podání žádosti na dotaci – investice do lesů – traktor ZETOR Proxima – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 4. ZO projednalo žádost o koupi pozemku p.č. 1293/29 v k.ú. Miličín . Žádost byla zamítnuta. Doporučení – podání nové žádosti o zmenšenou část pozemku. 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 5. ZO odročilo žádosti na koupi, nebo směnu pozemků – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 6. ZO schválilo smlouvu na poskytování služeb – v Lesním družstvu Vrchotovy Janovice – Lesní společnost Vltava – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 7. ZO bere na vědomí žádost o prodej 3/118 podílu nemovitostí zapsaných na LV 947, a to zemědělské usedlosti č.p. 134 a stav.pozemku pč. 173, vše v k.ú. Vrchotovy Janovice.
 8. ZO bere na vědomí – je vyvěšen záměr obce prodat podíl nemovitostí – 3/118 podílu hájenky Čichovka v k.ú. Vrchotovy Janovice.
 9. ZO odsouhlasilo – bude vyvěšen záměr prodeje domu č.p. 103 v k.ú. Miličín 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo. Bude vyhotoven předběžný rozpočet. Nájemník domu bude vyzván, zda má zájem o odkoupení domu.
 10. ZO odsouhlasilo úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2009 - říjen 2009 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 11. ZO projednalo a schválilo žádost o poskytnutí prostor na OÚ Miličín k uskladnění 70 ks matrací MDDM Čelákovice. Prostor bude poskytnut za podmínky, že obec nepřebírá zodpovědnost za uskladněný materiál. Cena 150,-- m2/rok s účinností od 1.1.2010 do 30.6.2010 - 6 x pro, 2 x proti, 0 x zdrženo.
 12. ZO projednalo žádost o pronájem nebytových prostor v přízemí budovy OÚ Miličín k provozování obchodu – Second Hand. Byl vyvěšen záměr prodeje. ZO souhlasí s pronájmem, cena 150,--m2/rok , s účinností od 1.1.2010 - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 13. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost firmy - montáž el. zařízení do 35 kV, Jelence 50 o podpis smlouvy č.IP-12-6001225/1 o zřízení věcného břemene na pozemku č. 1465 v k.ú. Nasavrky u Miličína – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 14. ZO projednalo žádost MOP Vydra o fin.příspěvek na rok 2010 – využití – pomůcky pro kroužek. Bude zařazeno do rozpočtu r. 2010 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 15. ZO bere na vědomí hlášení o přerušení provozu v MŠ Miličín 29.-30.10./09.
 16. ZO projednalo a schválilo žádost o povolení k přijetí sponzorského daru do ZŠ Miličín - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 17. ZO projednalo žádost HC Miličín o poskytnutí příspěvku na „Mikulášskou nadílku na ledě“. ZO odsouhlasilo příspěvek a smlouvu o poskytnutí příspěvku Kč 3.000,-- - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 18. ZO projednalo žádost SDH Petrovice o poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,-- na Mikulášskou nadílku. ZO odsouhlasilo příspěvek a smlouvu o poskytnutí příspěvku Kč 2.000,-- - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 19. ZO projednalo žádost SDH Malovice o poskytnutí příspěvku na Mikulášskou nadílku. ZO odsouhlasilo příspěvek a smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši Kč 1.000,-- - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 20. ZO projednalo žádost SDH Miličín na poskytnutí finančního příspěvku na akce: lampiónový průvod, Mikulášská besídka, vánoční výlet do Prahy. ZO odsouhlasilo příspěvek a smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši Kč 4.000,-- - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 21. ZO bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Miličín“.
 22. ZO bere na vědomí – další zasedání ZO dne 2.12.2009 v 18,00 hod.
 23. ZO bere na vědomí – kontrola finančního a kontrolního výboru v PO ZŠ a MŠ Miličín a obce Miličín v měsíci 11/2009

Zapsala pí. Smrčinová Ivana


Ověřovatelé zápisu:


V Miličíně 4.11.2009