Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuOBEC MILIČÍN

zveřejňuje

v souladu s ustanovením odst. 1 § 39 z.č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších platných předpisů


záměr

prodat nemovitost čp. 103 v Miličíně - budova Obce Miličín

Záměr schválilo Zastupitelstvo obce Miličín usnesením č. 9/2009

Stanovené podmínky pro podání nabídek:
  1. Zájemci se k uvedenému záměru mohou vyjádřit a předložit své nabídky do 2. prosince 2009.
  2. Písemné nabídky je možno podávat na adresu: Obecní úřad Miličín, Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín
  3. Případné dotazy zájemcům zodpoví starosta obce Miličín – p. Zíka Jiří na telefonním čísle 317 802 260 nebo 724 900 528

Zíka Jiří
starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 12. 11. 2009
Sejmuto z úřední desky: 2.12.2009

Mapa pozemku