Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín,
konaného dne 21.12.2009

Přítomni: p. Zíka, ing. Trefil, p. Hašek, p. Pohan, p. Fiala, p. Trefil J., pí. Vaňková, pí. Slabá-Janoutová, pí. Smrčinová

Zapisovatel: pí. Smrčinová

Ověřovatelé zápisu: p. Hašek, p. Trefil


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Úprava rozpočtu r. 2009
 3. Zápisy z kontroly FV a KV
 4. Inventarizace 2009
 5. Různé
 6. Diskuze
 7. Závěr

 1. Zasedání ZO zahájil starosta obce p. Jiří Zíka.
 2. Zapisovatel – pí. Smrčinová – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
  Ověřovatelé zápisu – p. Hašek, p. Trefil J. – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 3. ZO odsouhlasilo seznam neplatičů vody a trvá na vymáhání dlužné částky, dále prodej dřeva– fa č.38/2008 doplatek v částce 7.000,- bude proveden převod z rozvahy do podrozvahy vzhledem ke změnám v účetnictví od 1.1.2010 a bude se dále částka vymáhat- 9 x pro,0 x proti, 0 x zdrženo.
 4. ZO schválilo úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 6 – prosinec 2009 – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 5. ZO bere na vědomí – dne 7.11.2009 proběhlo místní šetření – lom Miličín.
 6. ZO projednalo a odsouhlasilo návrh smlouvy o poskytování daňového poradenství – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 7. ZO projednalo a odsouhlasilo změnu smlouvy (změna jména zastupující osoby) na zřízení věcného břemene – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 8. ZO projednalo a odsouhlasilo smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví –pozemků v k.ú. Miličín. Smlouva č. UZSVM/SBN/9491/2009-SBNM – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 9. ZO bylo seznámeno s problematikou umístění kontejneru – frekvence pohybu lidí. Bude se hledat vhodné místo pro umístění kontejnerů na sběrný odpad a železný šrot.
 10. ZO projednalo žádost o podporu Ochrany fauny ČR Votice. Žádost byla zamítnuta – 8 x pro, 1 x proti, 0 x zdrženo.
 11. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost o změnu rozpočtu organizace ZŠ a MŠ Miličín pro rok 2009 – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 12. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost o předběžný souhlas s čerpáním z fondu odměn a rezervního fondu rozpočtu organizace ZŠ a MŠ Miličín pro rok 2009 – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 13. ZO vzalo na vědomí – přerušení provozu v MŠ Miličín a udělení volna ředitelkou školy v ZŠ Miličín – provoz zahájen 4.1.2010.
 14. ZO vzalo na vědomí oznámení o konání zápisu k povinné školní docházce dne 4.2.2010 od 14,00 hod. v ZŠ Miličín.
 15. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost o odprodej zásobovací rampy včetně zastavěného pozemku z stp. 63/1 v k.ú. Miličín . Bude vyvěšen záměr odprodeje části pozemku pod zásobovací rampou včetně rampy o výměře cca 12 m2 – 7 x pro, 1 x proti, 1 x zdrženo.
 16. ZO projednalo a odsouhlasilo návrh na vyřazení majetku obce k 31.12.2009 a inventární zápisy majetku provedenými k 31.12.2009 u obce Miličín- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 17. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci – Středočeský Fond kultury a obnovy památek – oblast – „Podpora obecních knihoven“ – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 18. ZO bere na vědomí – další zasedání – 27.1.2010 v 18,00 hod.

Zapsala pí. Smrčinová Ivana


Ověřovatelé zápisu:


V Miličíně 21.12.2009