Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZastupitelstvo obce Miličín
zveřejňuje v souladu s ustanovením odst. 1 § 39 z.č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších platných předpisů


záměr


směnit z pč. 1100 v k.ú. Miličín k pč. 137/1 v k.ú. Miličín cca 100 m2– přeměna na obecní cestu
Dále směnit z pč. 1103/13 v k.ú. Miličín k pč. 1100 v k.ú. Miličín cca 100 m2– přeměna na přístupovou cestu pč.2039/3.

Záměr schválilo ZO Miličín usnesením č. 4


Občané mohou předložit na Obecní úřad své připomínky a nabídky ve lhůtě do 15 dnů od vyvěšení na úřední desce.

Po uplynutí 15-ti denní lhůty rozhodne ve věci zastupitelstvo obce Miličín.


Zíka Jiří
starosta obce


Vyvěšeno: 10.5. 2010
Sejmuto: 26.5.2010

Mapa pozemku