Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZastupitelstvo obce Miličín
zveřejňuje v souladu s ustanovením odst. 1 § 39 z.č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších platných předpisů


záměr


směnit pozemky pč. 337/7, 964/7, 338/21, 422/79, 422/61, 422/39, 422/42, 422/37 v k.ú. Záhoří u Miličína o celkové výměře cca 3.000 m2
Záměr schválilo ZO Miličín usnesením č. 7


Občané mohou předložit na Obecní úřad své připomínky a nabídky ve lhůtě do 15 dnů od vyvěšení na úřední desce.

Po uplynutí 15-ti denní lhůty rozhodne ve věci zastupitelstvo obce Miličín.


Zíka Jiří
starosta obce


Vyvěšeno: 27.08. 2010
Sejmuto: 15.09.2010