Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Slavnostní zahájení školního roku 2010/2011

1.září 2010 se jako každoročně otevřely brány naší školy, aby učitelé společně s žáky zahájili nový školní rok. K žákům,kteří nastoupili po třídách na školním dvoře , promluvila nejdříve ředitelka školy ing. Věra Maršálková, která žáky i přítomné rodiče přivítala a v krátkém projevu se stručně zmínila o tom, co se ve škole během prázdnin změnilo. Kromě rekonstrukce části elektrických rozvodů (jističe a hlavní přívod do pavilonu), byly instalovány nové schody při vstupu na hřiště, budovy MŠ , školní jídelny, zdi u hřiště i oplocení dostaly novou omítku, začal se budovat nový vchod do šaten, v jídelně mohou děti obědvat u nových stolků, v dohledné době přibudou i nové židličky, ve třídách se objevily nové lavice a děti si své věci mohou ukládat do nových skříněk. Ještě do konce roku dojde k výměně oken.


Následovalo přivítání nových prvňáčků. Letos začínají školní docházku: Adam Daněk, Jana Havlová, Leona Kardová, Štěpán Koreš, Ondřej Marek, Natálie Pičuginová, Martin Plaček, David Sobíšek, Tomáš Vosecký a Marie Zahradníčková.


Závěrem vystoupil s krátkým proslovem starosta obce pan Jiří Zíka, který zrekapitulovat stavební akce ve škole, připomněl celou řadu obtíží, které bylo třeba překonat, a poděkoval Mgr. Janě Plačkové za její přínos při zabezpečení dotace na výměnu oken. Optimisticky na všechny zapůsobilo ujištění, že obec i nadále bude vyvíjet veškeré úsilí, aby škola v Miličíně zůstala zachována.