Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


František Teplý: Oldřichov

[Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVIII, str. 717]

Oldřichov, Vondřichov, ves t., hejtmanství Tábor, okres a pošta Mladá Vožice, fara Nová Ves; 59 domů, 464 obyvatel (1890), fil. kostel sv. Jakuba (roku 1384 farní), 2třídní škola a poplužní dvůr Těmice s lihovarem. Zde seděl vladyčí rod, roku 1357 Jan a Blažej bratří z Oldřichova, na druhé části po smrti pana Heřmana z Miličína rod Rožmberský, jenž osoboval si plné právo na patronát zdejšího kostela, i když přiřknuto roku 1369 Buškovi řečenému Provázek, roku 1395 Alšovi Kropáči z Oldřichova, roku 1412 Chvalovi z Leštiny. Tento prodal tvrz, na které roku 1465 hospodařil Mareš z Broumovic. Roku 1560 zabit jest v Táboře při pranici Jindřich Žehart z Nasevrk na Muticích a Velkém Oldřichově; od jeho potomků tvrzka brzy potom rozdělena na několik dílků, náležejících potom různým svobodnickým rodinám. Část rožmberská sdílevši osudy Miličína připadla roku 1601 k Vožici. Fr. Teplý

Zpět