Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Miličín

Erb Miličína František Teplý: Heslo Miličín v Ottově slovníku naučném:
[1888-1908, svazek XVII, str. 343-344]


Miličín, Milčín, město v Čechách, při svahu hory Kalvarie, v hejtmanství táborském, okr. mladovožickém, 630 m n. m., má 248 domů, 1379 obyvatel českých (1890), 5 třídní obec. školu a pokračovací průmyslovou, pošt. a telegr. úřad, zastávku dráhy cís. Františka Josefa (Praha-Tábor), četnickou stanici, 5 výročních trhů. Miličín jest poutnické místo. Nad náměstím k západu chrám Nar. P. Marie, vystavěný v letech 1380-85 bratřími Petrem a Janem z Rožmberka. Původně byl slohu čistě gotického, při opravách, hlavně po ohni r. 1639 a 1644, pak i v XVIII. stol., změněn tak, že zůstal jenom presbytář, ostatek je barokový. Stěny pokryty jsou freskami Jana Spitzera, strop allegorickými malbami a obrazem korunovace Matky Boží od Františka Millera z r. 1754. Hlavní oltář má obraz od Brandla, jiný v lodi Obrácení sv. Pavla. ... přečíst celé


Vaše komentáře, poznámky a diskuze k této obci:
Připojte se k Webovému společenství obyvatel a přátel České Sibiře
Zpět