Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Kroniky Miličína - digitální verze:

Kroniky, nebo-li Pamětní knihy města Miličína jsou zapsány v celkem 8 jednotlivých knihách.
Na tomto webu najdete digitální verze prvních 7 knih, které zahrnují zápisy od roku 1842 do roku 1989.
Poslední kniha osmá obsahuje zápisy od roku 1990 až do současnosti. Je to jediný díl, který zde není zveřejněn.
Originály všech uvedených Kronik jsou uloženy v budově Obecního úřadu Miličín, který je také jejich vlastníkem.
Přejeme příjemné počtení!


První pamětní kniha města Miličína
První pamětní kniha města Miličína
Obsahuje zápisy od roku 1842 do roku 1947 (do roku 1922 však velmi nesoustavné!), celkem na 1193 stranách.
Kroniku psali:
v letech 1842-1852 (str. 1 až 8): Josef Schwarz, městský účetní
v letech 1871-1876 (str. 9 až 14): Václav Hatlák, obecní účetní
v letech 1893-1897 (str. 15 až 28): Bareš(?), tajemník
v letech 1922-1932 (str. 29 až 220): Ludvík Traxler, ředitel obecní a měšťanské školy v Miličíně
v letech 1933-1947 (str. 221 až 1193): Vojtěch Kraupner, architekt a stavitel
Číst od strany:
(číslo stránky může být od: -1 do: 1193)
Číst zápisy z roku: [1842] [1874] [1876] [1893] [1894] [1895] [1897] [1922] [1919] [1920] [1921] [1923] [1924] [1925] [1926] [1927] [1928] [1929] [1930] [1931] [1932] [1933] [1934] [1935] [1936] [1937] [1938] [1939] [1940] [1941] [1942] [1943] [1944] [1945] [1946] [1947]


Druhá pamětní kniha města Miličína
Druhá pamětní kniha města Miličína
Obsahuje kresby Miličína z roku 1942 a soupis domů a jejich majitelů z téhož roku, celkem na 170 stranách.
Kroniku psal a maloval miličínský kronikář Vojtěch Kraupner, architekt a stavitel.
Číst od strany:
(číslo stránky může být od: 1 do: 170)


Třetí pamětní kniha města Miličína
Třetí pamětní kniha města Miličína
Obsahuje zápisy od roku 1945 do roku 1974, celkem na 277 stranách.
Kroniku psal a maloval miličínský kronikář Vojtěch Kraupner, architekt a stavitel.
Číst od strany:
(číslo stránky může být od: 1 do: 277)
Číst zápisy z roku: [1945] [1946] [1947] [1948] [1949] [1950] [1951] [1952] [1953] [1954] [1955] [1956] [1957] [1958] [1959] [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970] [1971] [1972] [1973] [1974]


Čtvrtá pamětní kniha města Miličína
Čtvrtá pamětní kniha města Miličína
Obsahuje zápisy od roku 1975 do poloviny roku 1977, celkem na 390 stranách.
Kroniku psal a maloval miličínský kronikář Vojtěch Kraupner, architekt a stavitel.
Číst od strany:
(číslo stránky může být od: 1 do: 390)
Číst zápisy z roku: [1975] [1976] [1977]


Pátá pamětní kniha města Miličína
Pátá pamětní kniha města Miličína
Obsahuje zápisy od druhé poloviny roku 1977 do roku 1980, celkem na 395 stranách.
Kroniku psal a maloval miličínský kronikář Vojtěch Kraupner, architekt a stavitel.
Číst od strany:
(číslo stránky může být od: 1 do: 395)
Číst zápisy z roku: [1977] [1978] [1979] [1980]


Šestá pamětní kniha města Miličína
Šestá pamětní kniha města Miličína
Obsahuje zápisy od roku 1981 do roku 1985, celkem na 386 stranách.
Kroniku psal a maloval miličínský kronikář Vojtěch Kraupner, architekt a stavitel.
Číst od strany:
(číslo stránky může být od: 1 do: 386)
Číst zápisy z roku: [1981] [1982] [1983] [1984] [1985]


Sedmá pamětní kniha města Miličína
Sedmá pamětní kniha města Miličína
Obsahuje zápisy od roku 1986 do roku 1989, celkem na 401 stranách.
Kroniku psal a maloval miličínský kronikář Vojtěch Kraupner, architekt a stavitel.
Číst od strany:
(číslo stránky může být od: 0 do: 401)
Číst zápisy z roku: [1986] [1987] [1988] [1989]


Závěr:
Přání kronikáře Vojtěcha Kraupnera
Kéž povzbudí zápisy v této knize občany Miličína k radostnému úsilí směřujícímu k zvelebení města
a ke zvýšení životní úrovně obyvatelů starobylého, v nádherné krajině stavěného Miličína!

Vojtěch Kraupner, miličínský kronikář, První pamětní kniha města Miličína, strana 1189.

Kroniky Miličína zdigitalizoval přístrojem digitálním a na celosvětovou síť internetovou slavnostně umístil léta páně 2009 Zdeněk Pazdera, toho času občan Miličína. Případné připomínky či upozornění na chyby, kterých se při digitalizaci tak rozsáhlého díla mohl dopustit, je možné zasílat do jeho schránky elektronické, kterou pravidelně kontroluje a také čistí od kdejakého smetí.