Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

[Přejít na seznam kronik]

První pamětní kniha města Miličína -
stručný a ne zcela úplný obsah:

Rok 1842Z historie Miličína před začátkem této KronikyStrana 1
Rok 1842Požáry v Miličíně v letech 1834 až 1839Strana 7
Rok 1842Požár farské kolny, dobytčího stáje a 6 domů, výhra měšťana Jos. Chytry v loterii v r. 1852 a velká bouřka a krupobití v r. 1859Strana 8
Rok 1874Zavraždění četníka Václava NoháčkaStrana 9
Rok 1876Slavnost svatého biřmováníStrana 11
Rok 1876Slavnost dávání kříže na věžStrana 12
Rok 1893Zakoupení hasičské stříkačky a její svěceníStrana 15
Rok 1894Smrt miličínského vikáře P. Fr. SoukupaStrana 16
Rok 1894Krádež v městské kancelářiStrana 18
Rok 1894Slavnost svěcení školního praporuStrana 20
Rok 1895Posvěcení pamětní desky Jana Hájka, zakladatele nadacíStrana 22
Rok 1897Vyhoření kaple na hoře Kalvárii po úderu blesku a její znovuoživeníStrana 25
Rok 1897Otevření telegrafní staniceStrana 27
Rok 1922O historii miličínské kronikyStrana 29
Rok 1922Všeobecně o průběhu 1. světové válkyStrana 30
Rok 1922Všeobecně o čs. legiíchStrana 46
Rok 1922Miličín za války (1. světové)Strana 54
Rok 1922Místní škola za války (1. světové)Strana 64
Rok 1922Činnost místních spolků, zejména Sokola za války (1. světové)Strana 67
Rok 1922Spolek divadelních ochotníků za války (1. světové)Strana 69
Rok 1922Sbor dobrovolných hasičů za války (1. světové)Strana 70
Rok 1922Okrašlovací spolek v Miličíně za války (1. světové)Strana 72
Rok 1922Spolek vojenských vysloužilcůStrana 74
Rok 1922Ústřední matice školská v MiličíněStrana 76
Rok 1922Hudebně-pěvecká jednota "Malát" v MiličíněStrana 77
Rok 1922Republikánský převrat v Miličíně (události z 28. října 1918)Strana 77
Rok 1919Kolkování peněz, Červený kříž, lípa svobodyStrana 79
Rok 1919Obecní volby (v r. 1919)Strana 81
Rok 1919Škola v letech 1919 až 1922, československá péče o dítěStrana 82
Rok 1919Spolkový dům, požáry v Miličíně, loutkové divadloStrana 84
Rok 1920Osvětová komiseStrana 86
Rok 1920Divadlo, prezident Masaryk projíždí Miličínem, utonutí žáka obecní školy v Novoměstském rybníce, zřízení měšťanské školy Strana 87
Rok 1920Zřízení měšťanské školyStrana 88
Rok 1920Okrskový hasičský sjezdStrana 89
Rok 1921Církev československá v MiličíněStrana 90
Rok 1921Sčítání lidu, místní školní radaStrana 91
Rok 1921Jednota přátel "Družiny čsl. legionářů", loutkové divadlo, dary škole, deska Kaplířova na zámkuStrana 92
Rok 1921Výstava školních výkresů, Husova oslava, SokolStrana 93
Rok 1921Zemřel Karel Říha, výstava obrazů - originálů, Havlíčkova oslava, práce školních dítek pro Rus, chřipkaStrana 94
Rok 1921Oslavy 28. října, Jiráskova oslavaStrana 95
Rok 1922Rozloučení politické obce Miličín, obecní volbyStrana 96
Rok 1922DrahotaStrana 100
Rok 1922Husova oslava, oslava 28. říjnaStrana 101
Rok 1923Veřejná čítárna, loutkové divadlo, schůze učitelů s rodiči, fara, odchod miličínského děkana Matěje LayeraStrana 102
Rok 1923Sokol, Štědrý den, starý hřbitov a jeho úpravy, objevení náhrobní desky bývalého primátora Vodičky, školaStrana 103
Rok 1923Masopustní maškaraStrana 104
Rok 1923Požáry, fara, Husova oslavaStrana 105
Rok 1923Výlet Sokolů spojený s veřejným cvičením, Spolek divadelních ochotníků (činnost a potřeba nového jeviště)Strana 107
Rok 1923Stavba školy, dožinková slavnost, odhalení pomníku padlým v 1. světové válceStrana 109
Rok 1923Padlí a zemřelí za 1. světové válkyStrana 110
Rok 1924Zavedení elektriky do Miličína, parní pila, požáryStrana 111
Rok 1924Polní práceStrana 113
Rok 1924Sociální a zdravotní poměry v MiličíněStrana 114
Rok 1924RolnictvíStrana 115
Rok 1924Kulturní poměry v MiličíněStrana 116
Rok 1924Husova oslava, oslava 46letého trvání hasičského sboru MiličínStrana 118
Rok 1924Oslava 28. října, divadlo, schůze rodičů s učiteli, veřejná knihovnaStrana 120
Rok 1924Masopustní maškara, Mikuláš, škola měšťanská a výlety žactvaStrana 121
Rok 1924Škola obecná, Živnostenská škola pokračujícíStrana 123
Rok 1924Lidová škola hospodářská, poměry náboženskéStrana 124
Rok 1924Poměry politickéStrana 125
Rok 1924Veřejná knihovna (historie)Strana 126
Rok 1924Miličínští funkcionářiStrana 127
Rok 1924Úmrtí v MiličíněStrana 128
Rok 1925Volby do Národního shromáždění, přednáška o výrobě elektřiny z vodní síly a ustanovení Družstva pro rozvod elektrické energie v MiličíněStrana 129
Rok 1925Místní školní radaStrana 130
Rok 1925Veřejná knihovna, Okrašlovací spolekStrana 131
Rok 1925SokolStrana 132
Rok 1925Divadelní ochotníci a oslavy 50 let trvání spolkuStrana 133
Rok 1925Sbor dobrovolných hasičůStrana 134
Rok 1925Ústřední matice školská, Spolek smíšených živnostíStrana 135
Rok 1925Domovina domkářů a malorolníkůStrana 137
Rok 1925Organizace Živnostensko-obchodní strany středostavovské, Měšťanská školaStrana 138
Rok 1925Obecní škola školaStrana 140
Rok 1925Lidová škola hospodářská, Okrskové sdružení agrárního dorostuStrana 141
Rok 1926Hospodářské poměryStrana 142
Rok 1926Spořitelní a záložní spolek v MiličíněStrana 143
Rok 1926Poštovní úřadStrana 144
Rok 1926Škola (seznámení žactva s rádiem aj.)Strana 145
Rok 1926SokolStrana 147
Rok 1926Místní domovina domkářů a malorolníků, Okrskové sdružení republikánského dorostuStrana 148
Rok 1926Odbor Ústřední matice školské v Miličíně, Okrašlovací spolek, Sbor dobrovolných hasičůStrana 149
Rok 1926Požár v Miličíně u Slabých, Elektrárenské družstvo v Miličíně a zavedení elektřinyStrana 151
Rok 1927Spořitelní a záložní spolek v Miličíně, Elektrárenské družstvo, Okrašlovací spolekStrana 152
Rok 1927Škola obecná a měšťanskáStrana 153
Rok 1927Pokračovací škola lidová a živnostenskáStrana 154
Rok 1927Komitét pro postavení Husova památníku v Miličíně, Sokol, Ústřední matice školskáStrana 155
Rok 1927Spolek divadelních ochotníkůStrana 156
Rok 1927Sbor dobrovolných hasičůStrana 158
Rok 1927Společenstvo smíšených živností, Živnostenská obchodní strana, Domovina, volba prezidenta republiky, Husova oslavaStrana 159
Rok 1927Obecní hospodaření, obecní volbyStrana 160
Rok 1927Majetek města MiličínaStrana 164
Rok 1928Obecní záležitostiStrana 165
Rok 1928Volby do zemského a okresního zastupitelstva, autobus v Miličíně, oslavy narozenin prezidenta MasarykaStrana 166
Rok 1928Oslavy 10. výročí trvání republikyStrana 167
Rok 1928Škola (přednáška zlatokopa Jos. Diviše o pobytu v Austrálii a Novém Zélandu aj.), Sbor dobrovolných hasičůStrana 169
Rok 1928Župní hasičský sjezd v Miličíně, Matice školská v MiličíněStrana 170
Rok 1928Spolek divadelních ochotníků, Sokol, Lyžařský odbor Sokola a lyžařský kurs, který se nekonal pro oblevuStrana 171
Rok 1928Nová pošta v domě Fr. ŠálkaStrana 172
Rok 1929Jihočeská výstava v Táboře, prezident Masaryk v MiličíněStrana 173
Rok 1929Oslava Husova, oslava 28. října, volby na Národního shromáždění, týdenní trhyStrana 178
Rok 1929Zranění okresního hejtmana v Miličíně, kurz ženských prací a malby, velké mrazyStrana 179
Rok 1929Velké bouře, školaStrana 180
Rok 1929Sbor dobrovolných hasičů a požáry, zemřel Matěj Bareš, varhaník z pražské Lorety a rodák miličínskýStrana 181
Rok 1930Okrašlovací spolek, nevzhledný stav Kocourova, čtvrti miličínskéStrana 182
Rok 1930Sbor dobrovolných hasičů a požáryStrana 183
Rok 1930Koupaliště v Miličíně, Spolek divadelních ochotníkůStrana 184
Rok 1930Elekrárenské družstvo, Domovina domkářů a malozemědělců, agrární dorost, místní školní rada, oslavy 80. narozenin T.G.MasarykaStrana 185
Rok 1930Oslavy 28. říjnaStrana 186
Rok 1930Sčítání lidu, Škola obecná a měšťanskáStrana 187
Rok 1930Vánoční nadílka, Lidová škola hospodářská, loutkové divadlo, Živnostenská škola pokračovací, zřízení veřejné telefonní hovorny v MiličíněStrana 188
Rok 1930Obecní záležitosti a hospodářství (pronájem lomu na Kalvárii aj.)Strana 189
Rok 1930Živnostenská strana středostavovská, Spořitelní a záložní spolek v MiličíněStrana 190
Rok 1930Zemřel Fr. Švanda, horník a mecenášStrana 191
Rok 1931Nadace Anny Marsínové z r. 1797, Nadace Schillerovská z r. 1771Strana 192
Rok 1931Žádost Vác. Polívky o povolení stavby kolny (r. 1830)Strana 199
Rok 1931Nekatolíci na Miličínsku kolem r. 1670Strana 200
Rok 1931Hospodářské pohromy v r. 1930 (polomy v lesích, nemoc dobytka), obecní volbyStrana 201
Rok 1931Obecní záležitostiStrana 204
Rok 1931Místní domovina domkářů a malorolníků, Čsl. strana lidová, přestavba státní silnice, nespokojenost dělníků, vznik odborové skupiny a založení strany Čsl. sociálně demokratické v MiličíněStrana 205
Rok 1931Čsl. Červený kříž v MiličíněStrana 206
Rok 1931Včelařský, ochotnický a okrašlovací spolek, místní odbor Ústřední Matice školské, Sokol, Sbor dobrovolných hasičůStrana 207
Rok 1931Obecní knihovna, Místní osvětová komise, školaStrana 208
Rok 1931Lidová škola hospodářská, Živnostenská škola pokračovacíStrana 209
Rok 1931Plesy v r. 1931, masopustní maškara, počasí na jařeStrana 210
Rok 1931Spolek smíšených živností, Spořitelní a záložní spolekStrana 211
Rok 1932Sokol (koupaliště v Nivách, nutnost vyklizení tělocvičny na radnici aj.)Strana 213
Rok 1932Spolek divadelních ochotníků, Sbor dobrovolných hasičů a požáryStrana 214
Rok 1932Okrašlovací spolekStrana 215
Rok 1932Včelařský spolekStrana 216
Rok 1932Odbor Ústřední Matice školské, Založení sportovního klubu S. K. MiličínStrana 217
Rok 1932Domovina, Politická strana středostavovská, Čsl. strana lidová, školaStrana 218
Rok 1932Hospodářská škola lidová, Živnostenská škola pokračovací, rezignace městského kronikářeStrana 220
Rok 1933Předání kroniky novému kronikáři, Vojtěchu KraupneroviStrana 221
Rok 1933SokolStrana 222
Rok 1933Oslavy 28. říjnaStrana 224
Rok 1933Odhalení pamětní desky Fr. Švandovi, horníkovi a mecenáši, v rámci oslav 28. říjnaStrana 225
Rok 1933Okrašlovací spolekStrana 227
Rok 1933Oslavy 20letého trvání Okrašlovacího spolku, Sbor dobrovolných hasičů, hřbitov a márniceStrana 228
Rok 1933Obecná a měšťanská školaStrana 229
Rok 1933Včelařský spolek, Spolek divadelních ochotníků a masopustní maškaraStrana 230
Rok 1933Domovina, kampelička + zřízení studny na SychravechStrana 231
Rok 1933Architekt Vojtěch Kraupner zahajuje v Miličíně stavitelskou činnost (vila sl. Burianové, nový mlýn, Favel, stodola u kovárny p. Pištěka ...)Strana 232
Rok 1934100 roků od velkého ohně v Miličíně (výstřižek z novin)Strana 235
Rok 1934Sokol, budování lyžařského můstku na KalváriiStrana 236
Rok 1934Okrašlovací spolek - jeho činnost a seznam objektů, o které se staráStrana 240
Rok 1934Kampelička + studna na Sychravech aj.Strana 244
Rok 1934Domovina, včelařský spolek, Sbor dobrovolných hasičůStrana 246
Rok 1934Spolek divadelních ochotníků + předání diplomů zasloužilým ochotníkůmStrana 248
Rok 1934Oslava 100. výročí hymny "Kde domov můj"Strana 250
Rok 1934Živnostenská obchodní strana (v r. 1935?), seznam vlastníků aut a motocyklů v Miličíně a cesta Vojtěcha a Jiřího Kraupnera na motorce do Itálie (v r. 1935?)Strana 252
Rok 1934Obecná a měšťanská škola (infekční nemoci a nemoc štítné žlázy mezi dětmi aj.), MikulášStrana 254
Rok 1935Počasí na jaře 1935Strana 275
Rok 1935Včelařský spolek, DomovinaStrana 276
Rok 1935Zpráva o činnosti KampeličkyStrana 277
Rok 1935SokolStrana 278
Rok 1935Jak se pořádaly ŠibřinkyStrana 280
Rok 1935Oslava 85. narozenin T.G.Masaryka, veřejné cvičení Sokola, oprava koupaliště v NiváchStrana 282
Rok 1935Úpadek činnosti sokolské v Miličíně má zastavit nečekaný dar Čeňka Kraupnera: pozemek a materiál na stavbu sokolovnyStrana 284
Rok 1935Stavba sokolovny začínáStrana 285
Rok 1935Stavba sokolovnyStrana 286
Rok 1935Sbor dobrovolných hasičůStrana 288
Rok 1935Stavba sokolovny - pokračováníStrana 289
Rok 1935Spolek divadelních ochotníků, Strana lidová, skupina katolické mládežeStrana 290
Rok 1935Stavba sokolovny - pokračováníStrana 291
Rok 1935Obecná a měšťanská škola, kudební a pěvecká jednota MalátStrana 292
Rok 1935Obecní záležitosti, oprava kaple na Kalvárii, zemřel František Červencl, člen a starosta mnoha miličínských spolkůStrana 294
Rok 1935Stavební činnost na FaveluStrana 295
Rok 1935Stavba sokolovny - pokračováníStrana 296
Rok 1936Výstřižek z novin: Nedostatek léčebné péče v MiličíněStrana 297
Rok 1936Sbor dobrovolných hasičů, zemřel Ludvík Traxler - ředitel miličínské školy a předchozí kronikář, požár Nového MlýnaStrana 298
Rok 1936Spolek divadelních ochotníků, zemřel Jan Štegr, člen spolku, okrašlovací spolek, založení parku na Kalvárii, oprava Koucourova a Husovi ulici, vydláždění uličky v Zámku ...Strana 299
Rok 1936Okrašlovací spolek - pokračováníStrana 306
Rok 1936Okrašlovací spolek - pokračování, počasí na jařeStrana 308
Rok 1936Na koupališti v Nivách první oběť: utopila se žačka Vlasta Vrtišková (pokračování je na dalších stranách)Strana 310
Rok 1936Slavnost položení základního kamene stavby sokolovnyStrana 320
Rok 1936Stavba sokolovnyStrana 342
Rok 1936Slavnost položení základního kamene stavby sokolovny - fotografieStrana 344
Rok 1936Stavba sokolovny - pokračování, fotografieStrana 346
Rok 1936Zemřel Stanislav Kraupner, obchodník z MiličínaStrana 352
Rok 1936Výzdoba galerie v sokolovněStrana 357
Rok 1936Pověst o miličínském lvuStrana 359
Rok 1936Stavba sokolovny - fotografieStrana 362
Rok 1936Výstřižek z novin (Český jih) o stavbě sokolovnyStrana 364
Rok 1936Výstřižek z novin (Český jih): Vzpomínka na Miličín před 55 rokyStrana 366
Rok 1936Výstřižek z novin (Český jih): Spolek rodáků a přátel z Miličína a okolí v PrazeStrana 368
Rok 1936Malování obrazů Tyrše a Fügnera v sokolovněStrana 370
Rok 1937Žádost o příspěvek na stavbu sokolovnyStrana 371
Rok 1937Okrašlovací spolek - umístění informačních tabulek, úprava Kalvárie, péče o parky ...Strana 372
Rok 1937Výzdoba sokolovny malbamiStrana 380
Rok 1937Stavební popis sokolovny (zdi, elektrika, půda ...)Strana 388
Rok 1937O Václavu Voráčkovi, řídícím učiteli a jeho dceřiStrana 390
Rok 1937Výstřižek z novin z r. 1914: Ze soudní síněStrana 391
Rok 1937Zemřel major Jaroslav Kuchta, rodák miličínský, oslava 20. výročí bitvy u ZborovaStrana 392
Rok 1937Sbor dobrovolných hasičůStrana 394
Rok 1937Zemřel T.G. MasarykStrana 395
Rok 1937Tryzna za T.G. MasarykaStrana 396
Rok 1937Návštěva JUDr. Emanuela Slabého v sokolovněStrana 398
Rok 1938Kronikář daruje Miličínu 2000 ovocných stromůStrana 399
Rok 1938Žádost o příspěvek na stavbu sokolovnyStrana 401
Rok 1938Kronikář daruje Miličínu 2000 ovocných stromů - pokračováníStrana 403
Rok 1938Kronikář daruje školnímu žactvu stromyStrana 404
Rok 1938Sbor dobrovolných hasičůStrana 405
Rok 1938Trudný rok 1938 (slintavka mezi dobytkem + mezinárodní situace)Strana 406
Rok 1938Kronikář daruje školnímu žactvu stromy - dokončeníStrana 407
Rok 1938Zemřela Otylie Smrčková, vdova po řídícím učiteliStrana 411
Rok 1938Požár u Bubníků, pohřeb legionáře Jana DoubkaStrana 411
Rok 1938Vyhláška vyzívající občany k řádnému uvítání prezidenta Beneše při jeho průjezdu MiličínemStrana 412
Rok 1938Přípravy k uvítání prezidenta BenešeStrana 413
Rok 1938Spolek rodáků a přátel z Miličína a okolíStrana 422
Rok 1938Kolaudace sokolovnyStrana 426
Rok 1938Článek z Českého jihu: K otevření sokolovny v Miličíně, slavnostní otevření sokolovny - přípravyStrana 427
Rok 1938Program slavnostního otevření sokolovnyStrana 428
Rok 1938Slavnostní otevření sokolovnyStrana 430
Rok 1938Fotografie ze stavby domu č.p. 250 a 251Strana 458
Rok 1938Stavba domu č.p.250 a 251 (dům Kraupnerových)Strana 459
Rok 1939Bourání domu č.p. 160Strana 465
Rok 1939PočasíStrana 467
Rok 1939Německé vojsko v MiličíněStrana 468
Rok 1939Mezinárodní situace, zavedení lístků na potraviny aj., oprava silnice směrem k Hornímu Borku, zákaz jízdy soukromých autStrana 469
Rok 1939Pohřeb poslance Adolfa Křemena ze Záhoří, počasí od léta do zimyStrana 470
Rok 1939Nedostatek stavebního materiálu, staví jen Fr. Šálek a Řezníček, "na zámku" nová pumpaStrana 471
Rok 1939Nové jeviště a aparatura pro promítání filmů v sokolovně, první filmová představeníStrana 472
Rok 1939Počasí o Vánocích, pobyt Němců v MiličíněStrana 473
Rok 1939Sbor dobrovolných hasičů, havárie německého letounu u Miličína, pohřbyStrana 475
Rok 1939Valná hromada Sboru dobrovolných hasičůStrana 476
Rok 1939O měšťanské školeStrana 477
Rok 1939Zákaz nočního svíceníStrana 478
Rok 1939Lístky na potraviny, konec zábav i masopustních maškarStrana 479
Rok 1939Spolek divadelních ochotníkůStrana 481
Rok 1939SokolStrana 483
Rok 1939Svátek matek, dětské divadloStrana 485
Rok 1939Okrašlovací spolekStrana 487
Rok 1939Kovářské dílny v MiličíněStrana 496
Rok 1940Velká zima 1939/40 + zemědělstvíStrana 503
Rok 1940Spolek divadelních ochotníků, život na radniciStrana 504
Rok 1940O špatné cestě k miličínskému hřbitovuStrana 505
Rok 1940Nedostatek uhlí, poněmčování ...Strana 506
Rok 1940O čtvrtích MiličínaStrana 507
Rok 1940Odstraňování českých nápisůStrana 508
Rok 1940Počasí v zimě 1939/40, obnovení bubnování při vyhlášení nařízeních atd.Strana 509
Rok 1940Zavedení letního času, jarní setí, Miličín je vyhlášen letoviskem, ...Strana 510
Rok 1940Pohřeb p. Babora, člena mnoha spolků, zmínka o židech v MiličíněStrana 511
Rok 1940Život pod Němci, další zmínka o židechStrana 512
Rok 1940Židé v Miličíně - pokračování, zákaz používání aut v neděliStrana 513
Rok 1940Vichřice nad Miličínem aj.Strana 514
Rok 1940O miličínských střecháchStrana 515
Rok 1940Sbor dobrovolných hasičůStrana 516
Rok 1940Lyžařské závody ve skokuStrana 518
Rok 1940Počasí a život v závěru rokuStrana 519
Rok 1940SokolStrana 520
Rok 1940Sbor dobrovolných hasičůStrana 521
Rok 1940Život za německé okupaceStrana 523
Rok 1940Okrašlovací spolek, o pěstování slív a švestek v MiličíněStrana 527
Rok 1940Spolek divadelních ochotníkůStrana 529
Rok 1941Počasí na počátku roku, zřícení střechy na domě č.p. 165, nařízení pracovní povinnostiStrana 535
Rok 1941Lyžování v MiličíněStrana 536
Rok 1941Mnoho sněhu až do jaraStrana 537
Rok 1941Počasí v zimě 1940/41, maškary zakázány, hasičský ples, v sokolovně kočovné divadloStrana 538
Rok 1941Miličínem projíždí množství německých vojenských autStrana 539
Rok 1941Loutkové představení v sokolovněStrana 540
Rok 1941Příkaz vyklizení sokolovny pro ubytování německých vojáků ...Strana 541
Rok 1941Příjezd německých vojáků do MiličínaStrana 542
Rok 1941Odjezd německých vojáků, přepadení SSSRStrana 544
Rok 1941Senoseč, žně, pouťStrana 546
Rok 1941Nepříznivé podzimní počasíStrana 547
Rok 1941Příkaz k odstranění českých nápisů a některých obrazů v sokolovněStrana 551
Rok 1941Kronikář V. Kraupner vystavuje své obrazy v Táboře a připravuje projekt na zpřístupnění středověkých sklepů pod táborským náměstímStrana 559
Rok 1941Krutá zima 1941/42Strana 560
Rok 1941Zatemnění v MiličíněStrana 562
Rok 1941Zřízen Úřad práce v TábořeStrana 563
Rok 1941Nařízení k ukončení všech rozestavěných stavebStrana 564
Rok 1941Krutá zima 1941/42Strana 566
Rok 1941Zákaz činnosti Sokola v MiličíněStrana 569
Rok 1941Oslavy německých vítězství v SSSRStrana 569
Rok 1941Židé v Miličíně, lístky na brambory a tabák, dodávky dobytka, ..., VánoceStrana 571
Rok 1941Okrašlovací spolekStrana 573
Rok 1941Státní památkový úřad přijímá v ochranu skály na KalváriiStrana 574
Rok 1941Spolek divadelních ochotníkůStrana 579
Rok 1942Hasiči se seznamují s novým cvičebním řádemStrana 585
Rok 1942Kronikář proměřuje miličínský zámekStrana 586
Rok 1942Kronikář připravuje projekt miličínského kostelaStrana 588
Rok 1942Miličínem se roznesla zpráva, že občané z okresu Neveklovského se mu vystěhovatStrana 589
Rok 1942Tři zvony z miličínského kostela byly sňaty "a Němci je odvezli, aby z nich vyrobili náboje..."Strana 590
Rok 1942Miličínem se roznesla fáma, že všichni občané bydlící podél státní silnice se budou muset vystěhovatStrana 591
Rok 1942Velikonoce, rozkvétají bleduleStrana 592
Rok 1942Včelaři během válkyStrana 593
Rok 1942Jaro 1942Strana 596
Rok 1942Atentát na HeidrychaStrana 597
Rok 1942Němci hledají v Miličíně parašutistyStrana 598
Rok 1942Oprava cesty ke hřbitovuStrana 601
Rok 1942Opravy střech v MiličíněStrana 608
Rok 1942Z kostela je odvezen poslední velký zvon, svátek Jana HusaStrana 609
Rok 1942Počasí na podzim, MikulášStrana 610
Rok 1942Smrt na vlakové zastávce MiličínStrana 611
Rok 1942Vánoce, bída po celý rokStrana 612
Rok 1942Sbírka oblečení pro německé vojáky, povinný osev máku, odvody na práci do ŘíšeStrana 613
Rok 1942Zákaz volného prodeje ovoce, sběr pecek třešní, nouze o obuv i oblečení, bída ...Strana 614
Rok 1942Zákaz volného prodeje cukrovinekStrana 615
Rok 1942Spolek divadelních ochotníkůStrana 617
Rok 1942Blahopřání Čeňku Kraupnerovi k 75. narozeninámStrana 618
Rok 1942Okrašlovací spolekStrana 619
Rok 1942Čeněk Kraupner se dožívá 75 letStrana 622
Rok 1942Spolek pro ochranu a okrášlení domovinyStrana 627
Rok 1942Miličín se opět zabývá pořízením městského vodovoduStrana 630
Rok 1942Miličínští živnostníciStrana 632
Rok 1942Miličínští obchodníciStrana 634
Rok 1942Hostince v MiličíněStrana 634
Rok 1942Miličínští obuvníciStrana 635
Rok 1943Zemřel František Štefl, miličínský učitelStrana 639
Rok 1943Píseň Františka Štefla "Za tu lásku"Strana 640
Rok 1943Píseň Františka Štefla "Bože, vylij lásku na naši zem"Strana 644
Rok 1943Další písně Františka Štefla ...Strana 645
Rok 1943Pohřeb Františka ŠteflaStrana 650
Rok 1943Další písně Františka Štefla ...Strana 651
Rok 1943O životě Františka ŠteflaStrana 657
Rok 1943Protipožární a protiletecké hlídky v MiličíněStrana 688
Rok 1943Drenážování luk u Novoměstského rybníku a objev zaniklého rybníku poblížStrana 692
Rok 1943Odezva na letecké nálety USAStrana 694
Rok 1943O četnické stanici v MiličíněStrana 695
Rok 1943O nuceném vystěhování Sedlčanska a některé důsledky pro MiličínStrana 696
Rok 1943PočasíStrana 702
Rok 1943Pokračuje snaha zřídit v Miličíně vodovodStrana 703
Rok 1943Zemřel František Stříbrský, vrchní soudní rada a milovník historieStrana 705
Rok 1943Konec bídy o voduStrana 706
Rok 1943Odjezd židů do Terezína, povinnost přihlašovat drůbežStrana 710
Rok 1943Přepadové kontroly u miličínských rolníků, povinná registrace osob, roste hrozba náletůStrana 711
Rok 1943Kontrola slepic v ŽibkověStrana 712
Rok 1943Poslech zahraničních rozhlasových stanicStrana 713
Rok 1943Uzavření mlýnů, nouze o tabákStrana 715
Rok 1943O chovu koz a následném nařízení o kontrole jejich dojivostiStrana 716
Rok 1943Kulturní život, kino ...Strana 718
Rok 1943Nařízení zakazující chod zvířectva bezzemkůmStrana 721
Rok 1943Spolek divadelních ochotníkůStrana 722
Rok 1943Okrašlovací spolekStrana 722
Rok 1943Činnost Sokola zastavena, nedostatek všeho zbožíStrana 726
Rok 1944Němci hledají v Miličíně volné bytyStrana 753
Rok 1944Zaveden letní čas, první americké letouny nad MiličínemStrana 755
Rok 1944Přemnožení chroustůStrana 758
Rok 1944ŽněStrana 759
Rok 1944Totální mobilizaceStrana 761
Rok 1944Nedostatek benzínu, německé tanky v okolí Miličína a jejich havárieStrana 762
Rok 1944Pokusné vrty pro zřízení vodovoduStrana 766
Rok 1944II. totální mobilizace pracovních silStrana 768
Rok 1944Sledování rozhlasových zpráv, výživa obyvatelstvaStrana 769
Rok 1944O miličínském starostovi, Karlu ŠpačkoviStrana 770
Rok 1944Spolek divadelních ochotníkůStrana 771
Rok 1944Okrašlovací spolekStrana 775
Rok 1944Uspořádání obecního archivuStrana 776
Rok 1945Výstřižek z novin: Učitelé a profesoři z okresu táborského, kteří dali život za vlast v letech útisku 1939-1945Strana 802
Rok 1945Spolek divadelních ochotníkůStrana 803
Rok 1945Okrašlovací spolekStrana 804
Rok 1945Zemřel František Toman, dělník a člen Okrašlovacího spolkuStrana 805
Rok 1945Okrašlovací spolek - pokračováníStrana 807
Rok 1945Svátek Tří králů, němečtí vojáci se stěhují do miličínských hostinců, promítání v sokolovněStrana 811
Rok 1945Zemřel p. Poustecký, miličínský pekař, zimní prázdniny prodlouženy, ve škole bydlí NěmciStrana 812
Rok 1945Zemřel JUDr. Emanuel Slabý, advokát a rodák miličínskýStrana 813
Rok 1945Odjezd Němců z MiličínaStrana 815
Rok 1945Posíleny noční hlídky, v sokolovně se nesmí topit, majitelé lesů musí dodat dřevoStrana 817
Rok 1945Americká letadla na Miličínem a "tajemné" rušení rozhlasového vysíláníStrana 818
Rok 1945Bombardováni Prahy a vymáhání dalšího obilí od miličínských zemědělcůStrana 821
Rok 1945V Miličíně se vdává Marie Knotková, klavírní virtuoskaStrana 822
Rok 1945V Miličíně je slyšet bombardování Prahy, rolníci jdou do polí ...Strana 823
Rok 1945Američané bombardují vlaky v táborském a sedlčanském kraji, z Vídně a Lince se vrací hoši z MiličínaStrana 824
Rok 1945Maďarští vojáci v MiličíněStrana 825
Rok 19451. májStrana 826
Rok 19452. května sněží, v dubnu bombardování, M. KřemenovéStrana 827
Rok 1945Snaha vybudovat z miličínské radnice pevnostStrana 828
Rok 1945Nařízeno kopat protitankové zákopy u lesa BábeníkuStrana 829
Rok 1945Přes Miličín "chaoticky" prochází vojáciStrana 830
Rok 1945Popis průběhu noční hlídky dne 2.5.1945Strana 832
Rok 1945Anglická stíhačka nad Miličínem a Chorvati v MiličínuStrana 834
Rok 1945Němečtí vojáci - dezertéři - v MiličíněStrana 837
Rok 1945Vysílení vězni ve VoticíchStrana 840
Rok 19455.květen: Němci s kulomety v oknech miličínské školyStrana 841
Rok 19455.květen: Rozhlas vysílá zprávu o začátku povstání v PrazeStrana 842
Rok 19455.květen: Ohlas povstání v MiličíněStrana 843
Rok 19455.květen: Miličínští vyzývají Němce ke složení zbraníStrana 844
Rok 1945V Miličíně opět vlaje Československá vlajkaStrana 848
Rok 1945Oslavy konce okupaceStrana 849
Rok 19456. květen: Objevuje se fáma, že Miličín bude rozstřílenStrana 852
Rok 19457. květen: Byl zastřelen ředitel miličínské školy Václav Pavlík, ve Vožici oběšeni 3 mužiStrana 853
Rok 19456. květen: Sejmuté německé nápisy jsou opět zavěšeny, v Sedlci zastřeleno více lidí včetně Fr. Prokopa, učitele v MiličíněStrana 856
Rok 1945Škola v Sedlci je vypálenaStrana 857
Rok 19457. květen: seznam zavražděných lidí v SedlciStrana 858
Rok 19458. květen: průjezd Němců z Prahy skrze MiličínStrana 861
Rok 19459. květen: došla zpráva, že České Budějovice byly osvobozeny ruským vojskemStrana 862
Rok 19459. květen: Miličín se chystá vítat ruské osvoboditeleStrana 863
Rok 194510. květen: Miličín vítá Rudou armáduStrana 865
Rok 1945Ruští vojáci se usazují v MiličíněStrana 876
Rok 1945Smrt ruského vojáka poblíž OldřichovceStrana 880
Rok 1945Ladislav Paleček, občan Miličína, který padl v Praze na barikádáchStrana 883
Rok 1945Zemřel František Toma, dělník z MiličínaStrana 886
Rok 1945Odjezd ruských vojáků z MiličínaStrana 888
Rok 1945Promítání v sokolovně, velké náledí a zranění ruského plukovníkaStrana 889
Rok 1945Předsedové místního národního výboruStrana 892
Rok 1945Němečtí zajatci prochází MiličínemStrana 893
Rok 1945Odjezd ruských vojáků z Miličína - dokončeníStrana 894
Rok 1945Měnová úprava a nové peníze, hlídky mladíků chytají uprchlé NěmceStrana 895
Rok 1945Zemřela Anna Suchanová - rolnice, komunisté hledají kolaborantyStrana 898
Rok 1945Zemřel František Teplý, bývalý miličínský kaplan, archivář a spisovatelStrana 899
Rok 1945Nová měna a miličínská kampeličkaStrana 909
Rok 1945Miličínský strážník, Josef VinduškaStrana 913
Rok 1945Četnický strážmistr Kolář a zásobovací referent Karel KauckýStrana 914
Rok 1945Kontrolor porážky prasat Kubíček a zápisky o cestářích během válkyStrana 915
Rok 1946Stesky na nedostatek potravin a Spolek divadelních ochotníkůStrana 937
Rok 1946Masopustní maškaraStrana 940
Rok 1946Okrašlovací spolekStrana 946
Rok 1946Oslavy narozenin T.G. MasarykaStrana 949
Rok 1946Včelařský spolek, zemřel Jan Švec, rolník a čestný předseda SpolkuStrana 950
Rok 1946Nedostatek uhlí, setí obilí, v sokolovně se hrají ruské filmyStrana 952
Rok 1946Miličínem projíždí prezident Beneš, do Miličína byl pořízen městský rozhlasStrana 953
Rok 1946Oslava 1. výročí osvobozeníStrana 954
Rok 1946Zemřel Karel Bílý, obuvník a hudebníkStrana 956
Rok 1946Havárie nákladního auta u MiličínaStrana 961
Rok 1946Volby do Místního národního výboruStrana 962
Rok 1946Výsledky voleb a počasí na jařeStrana 963
Rok 1946Přesuny ruských vojsk přes Miličín, novým předsedou Místního národního výboru v Miličíně je Karel Havlíček, holičStrana 964
Rok 1946Miličínští konstruktéři Jiří Přibyl a Milan Kraupner zkouší nový kluzákStrana 965
Rok 1946Sokol kupuje pole, dětský karnevalStrana 966
Rok 1946Parcelace polí velkostatku v ZálesíStrana 968
Rok 1946Zemřel Václav Voráček, miličínský učitelStrana 969
Rok 1946Zřízení mateřské školyStrana 992
Rok 1946Velká úroda hub a předpověď o velké bíděStrana 994
Rok 1946Nejstarší lípa v MiličíněStrana 1014
Rok 1946O miličínských tkalcíchStrana 1016
Rok 1946Výstřižek z novin: Tragické neštěstí u MiličínaStrana 1026
Rok 1946Soupis domů a jejich majitelů (v r. 1942)Strana 1029
Rok 1946Hasiči usilují o získání vhodnějšího hasičské zbrojniceStrana 1040
Rok 1946Soupis domů a jejich majitelů (v r. 1942) - pokračováníStrana 1042
Rok 1947Katastrofální sucho, velké vedro, nedostatek vodyStrana 1105
Rok 1947DožínkyStrana 1112
Rok 1947Vlaková zastávka Horní Borek je přejmenována na JešeticeStrana 1116
Rok 1947Nová silnice k JešeticímStrana 1117
Rok 1947Zdravice z Miličína do Moskvy k 30. výročí VŘSRStrana 1120
Rok 1947Činnost Sokola a valná hromada Včelařského spolkuStrana 1124
Rok 1947Masopustní maškaraStrana 1125
Rok 1947Církev československá a její vztah ke katolíkůmStrana 1126
Rok 1947Oslavy výročí revoluceStrana 1132
Rok 1947Spolek divadelních ochotníků a veřejné cvičení Sokola ve VoticíchStrana 1134
Rok 1947Nedostatek medu a veřejné cvičení Sokola v MiličíněStrana 1136
Rok 1947Výstava obrazů Otty Bubeníčka v miličínské školeStrana 1138
Rok 1947Miličín dostává finance na opravu silniceStrana 1140
Rok 1947Oprava silnice z Miličína k JešeticímStrana 1155
Rok 1947ZávěrStrana 1165
Rok 1947Poznámka ke vzniku Druhé pamětní knihy MiličínaStrana 1186
Rok 1947Doslov a loučení kronikářeStrana 1191
Přejít na seznam kronik