Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Kouty
[str. 44]


Heber: Burgen V., 177 (s vyobr.) — A. N. Vlasák: Okr. Vot. 58 sq.


ZŘÍCENINY bývalé neveliké tvrze v nížině pode dvorem, obehnané širokým příkopem, jenž nyní proměněn v rybník. Zbytky mohutných zdí 1,50 m silných strmí dosud do výše prvého patra. Zbytek ploché klenby, úlomky fasetovaných žulových ostění, plochým obloukem překlenuté špalety nízkých skoro čtvercových oken a dveří svědčí o vzniku stavby v periodě renesanční. Opuštěná tvrz rozmetena r. 1813 z rozkazu vrchnostenských úředníkův. (Pam. kniha fary Arnoštovické.)


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět