Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Vodlochovice (Adlochovice)
[str. 127 až 128]


A. N. Vlasák: Okr. Vot. 98 sqt.


ZÁMEK v letech nynějších úplně přestavěný. V severní části zbytky sklepů valenou klenbou s výseky zaklenutých, zbytek to staré tvrze rybníky opevněné. Vchod do nádvoří klassickým slohem při konci min. stol. vystavěný, ozdoben nahoře dvěma bustami a bohatou trofejí, velmi slušně pracovanými. Pěkné vasy rokokové na zdi zahradní — z pálené hlíny — přeneseny sem z Votic.

KOSTELÍK SV. JANA NEP. z r. 1727. Centrální orientovaná stavba 7,20 m v prům. se třemi výstupky pro oltáře; čtvrtý výstupek, čtyřhraný pro kruchtu a vchod. Nad vchodem z pískovce slušně vytesaný drobný znak Zhorských s letop. 1737. Střecha, drobným sanktusníkem ozdobená, opírá se o štít volutami a pilastry zdobený.

Vnitřní úprava stavitelská i nábytková bohatá a vkusná. Hlavní oltář ozdoben nahoře sochami Nejsv. Trojice a dvou andělů po stranách. Na pilastrech 6 štítkův pro lampy, slušně z mosaze vytepaných. Dva vkusné relikviáříky ve čtyřhranných, hojnou listovou řezbou zlacenou ozdobených rámcích.

str. 128

Na straně jižní krásný obraz na platně: »Stigmatisace sv. Františka« rázu Reinerova; pod ním ve skleněné rakvi ostatky sv. Gaudentia, r. 1737. z Říma sem přenesené — oděné v zelený, skvostnými zlatými květy protkávaný brokát. Po bocích správně modelované i provedené sochy sv. Barbory a Apolleny.

Lavice (čtyři) dubové s náplněmi vykládanými a stranicemi, řezanými. V sakristii skříň na paramenty podobné práce, slušně mosazí tepanou okovaná.

Kalichy: 1. uměle tepaný, zlacené stříbro 0,24 m vys. (obr. 134.). Na noze nápis: »Anna Terefia Zhorfkiana de Zhorze nata Rofacziana de Carlsberg Fieri Fecit dono Capellae Sti Joannis Nepomuceni Wodlochowitii 1728.« Zhotovil Gotfried Lamprecht, zlatník na Starém městě Pražském. Značky:

2. rovněž zlacené stříbro 0,215 m vys. s bohatou ozdobou tepanou jako u předešlého. Značky tytéž.

Mešní roucho ze stříbrného brokátu; vetkané květy jsou barevným hedvábím poněkud křiklavě přešity. Parament (kasule, dalmatiky pluviál) z dámských šatův zhotovený: nahnědlá látka poseta bohatě květy a listy, v jemně sladěných, tlumených barvách vyšitými. Obé z 1. pol. XVIII. stol.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět