Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Arnoštovice

Arnoštovice Arnoštovice Arnoštovice v Ottově slovníku naučném:
[1888-1908, svazek II., str. 775]


Arnoštovice, farní ves v Čechách, 27 domů, 190 obyvatel českých (1880), hjtm. Sedlčany, okr. Votice (1 hod. jihozáp.), obec a býv. dom. Smilkov, diéc. pražská, vik. Votice; patron August Doerr, 2264 osadníků. Kostel sv. Šimona a Judy byl již r. 1352 farní, jehož kollátoři byli 27. března 1368 Předota, farář jarošovský a Svatomír ze Knína; 19. prosince 1394 Jarohněv Vejhák ze Křečovic a Albrecht a Mstich bratři ze Sedlce. O umučení Václava, faráře arnoštovického, 6. července 1420, samého devátého v Bystřici skrze vojsko rakouské píší obšírně M. Vavřinec z Březové a Tomáš Ebendorfer z Haselbachu. Roku 1546 dostaly se Arnoštovice Janu Vejhákovi z Kout s dílem v Radíči, Jiříkovicích a Durdicích; týž zemřel roku 1556 a poručník jediné dcery jeho Johanky, Markvart Věžník z Věžník prodal Arnoštovice 22. června 1558 Smilovi Hodějovskému z Hodějova na Chotěticích, který zemřel roku 1567. Potomci jeho Smil a Přech Hodějovští z Hodějova prodali statek Chotětice s Arnoštovicemi roku 1599 Štěpánovi Jiřímu ze Šternberka. Roku 1601 koupil od tohoto Chotětice se Smilkovem Jan z Talmberka, který oba statky v jedno spojil.


Vaše komentáře, poznámky a diskuze k této obci:
Připojte se k Webovému společenství obyvatel a přátel České Sibiře
Zpět